Aan de slag met INSPIRE

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep INSPIRE Wiki
INSPIRE in processtappen
INSPIRE bronnen
Over deze WIKI

Inrichten organisatie

1. Data Harmonisatie

Documentatie Data Harmonisatie
Principes Data Harmonisatie
Data Structuur INSPIRE thema’s
BaseTypes
ObjectID's
Codelijsten
Portrayal
Geometry
Data-validatie
FAQ Data Harmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3. Netwerk Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
RM layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Domain Model
Oorspronkelijk Domain model
Domain model en datasets
Koppeling Data en Services
Valideren Services

4. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

5. Publiceren in Inspire portal

Publiceren Inspire aanduiding

6. Validatie

INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


De wiki "Aan de slag met INSPIRE" is bedoeld voor INSPIRE dataproviders. De wiki geeft nadere uitleg over wat dataproviders moeten doen om aan de (technische) INSPIRE verplichtingen te voldoen.


Processtappen 

De opbouw van de wiki is gebaseerd op de verschillende processtappen die dataproviders doorlopen. Per (deel)processtap is aangegeven

 • welke Nederlandse standaard er betrekking op heeft;
 • welke (delen van) de INSPIRE richtlijnen er betrekking op hebben;
 • en of er in aanvulling op de Nederlandse standaarden nog specifieke stappen uitgevoerd moeten worden.

Waar mogelijk zijn voorbeelden uitgewerkt. Boven aan de pagina is aangegeven op welk deel van het proces de pagina betrekking heeft.


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


De INSPIRE wiki is tot stand gekomen dankzij de medewerking en betrokkenheid van:

 • 52°North
 • Alterra
 • Conterra
 • Geodan IT
 • Interactive-instruments
 • Stichting Geonovum
 • Stichting Ruimte voor Geo Informatie (RGI)
 • Universiteiten: Dresden, TU Delft en Wageningen Universiteit