Aanduidingen

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Het IMRO en de SVBP kennen een zestal aanduidingen:
 • bouwvlak
 • functieaanduiding
 • bouwaanduiding
 • maatvoering
 • figuur
 • gebiedsaanduiding


De aanduidingen bouwvlak, bouwaanduiding en figuur zijn ten opzichte van SVBP2008 niet aangepast. Voor de andere aanduidingen is de systematiek of naamgeving wel aangepast in de SVBP2012. Hierna volgen de wijzigen.


Maatvoering

In SVBP2012 paragraaf 5.5 staat welke aanduidingen, al dan niet in combinatie, mogen worden gebruikt. De naam van de maatvoeringaanduiding wordt met kleine letters geschreven. Voor de naam van de maatvoering zijn drie varianten mogelijk.

1. Men kan de maatvoering uit de lijst gebruiken. Bij iedere aanduiding behalve bij de aanduidingen ‘aantal’ en ‘maatvoering’ kan de aanduiding voorafgegaan worden door het voorvoegsel [minimum] of [maximum].

Voorbeeld: minimum bouwhoogte (m)

2. Men kan specifieke maatvoeringaanduiding gebruiken.

Voorbeeld: minimum aantal bedrijfswoningen.

3. Men kan gecombineerde maatvoeringaanduiding gebruiken. In deze variant worden maatvoeringaanduidingen conform variant 1 en/of 2 gecombineerd opgenomen.

Voorbeeld :maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m).

De drie varianten voor maatvoering zijn uiteengezet in SVBP2012 SVBP2012 paragraaf 5.5.


Functieaanduiding

Er is gebleken dat in 90% van de gebruikte functieaanduidingen gebruikt wordt gemaakt van ‘specifieke vorm van’. Om duidelijkheid te geven hoe deze vorm van functieaanduiding in de praktijk moet worden toegepast is het volgende aangepast in de SVBP:

 • Norm opgesteld voor het gebruik van: ‘specifieke vorm van';
 • Er kan gebruik worden gemaakt van een functielijst;
 • De lijst is opgenomen als bijlage van de SVBP

In SVBP2012 paragraaf 5.3 leest u meer over functieaanduidingen.


Gebiedsaanduiding

De wijzigingen voor gebiedsaanduidingen zijn:

 • Gebiedsaanduidinggroep “wro-zone” is vervangen door “wetgevingzone”;
 • Gebiedsaanduidinggroep “overig” is vervangen door “overige zone”.

In SVBP2012 paragraaf 5.7 leest u meer over gebiedsaanduidingen.