Recent changes

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options
Legend:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide minor edits | Show bots | Hide anonymous users | Hide registered users | Hide my edits

Show new changes starting from 05:10, 23 March 2017
   

22 March 2017

     16:36 (User creation log) . . User account DanNanney0984 (talk | contribs) was created ‎

21 March 2017

     19:26  (User creation log). . [GarnetMal6787‎; Janeen30V1007732‎; TravisKling1‎]
      19:26 . . User account GarnetMal6787 (talk | contribs) was created ‎
      08:06 . . User account Janeen30V1007732 (talk | contribs) was created ‎
      01:15 . . User account TravisKling1 (talk | contribs) was created ‎

20 March 2017

     04:05 (User creation log) . . User account BryceU905021719 (talk | contribs) was created ‎

18 March 2017

     12:44 (User creation log) . . User account SherleneFree (talk | contribs) was created ‎

16 March 2017

     14:54  (Deletion log). . [Yverdonk‎ (27×)]
      14:54 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1 Framework geostandards(content was: "1 Framework geostandards<br> 1.1 Wat zijn geo-standaarden? :1.1.1 Voordelen van standaarden :1.1.2 Standaarden en interoperabiliteit :1.1.3 Wat zijn open standaarden? :1.1.4 Wat leveren standaarden op? 1.2 Inter...")
      14:53 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.1 Wat zijn geo-standaarden?(content was: "{{TOC_H1}}  <br> Nederland Geoland<br> == Waarom standaarden? == Een standaard of norm is een procedure of een maat, waarvan een groep mensen met elkaar heeft afgesproken dat zij die zul...")
      14:53 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.8 Vragen(content was: " {{TOC_H1}} Hieronder volgen enkele kennisvragen. Zij zijn bedoeld om mensen bewust te laten zoeken in het trainingsmateriaal en de verwijzingen naar andere bronnen, die hierin zijn opgenomen. == 1 Wat zijn geo-standaarden? =...")
      14:53 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.7.1 Architectuur(content was: " {{TOC_H1}} == INSPIRE-architectuur == De INSPIRE-architectuur is te downloaden van de site van JRC Europa, bij de Implementing Rules, Network, [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/network/D3.5_INSPIRE_...")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.7 Architectuur(content was: " {{TOC_H1}} == Introductie == Architectuur is een breed begrip. Denk hier bijvoorbeeld aan informatiearchitectuur, semantische architectuur, applicatiearchitectuur en projectstartarchitectuur. In dit onderdeel worden de INSP...")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.6.1 Framework van geo-standaarden(content was: "{{TOC_H1}} <br> == Raamwerk van geo-standaaden == Het Nederlandse raamwerk van geo-standaarden is te vinden op de website van [http://www.geonovum.nl/onderwerpen/geo-standaarden/raamwerk-van-geo-standaarden Geonovum]. == Scope...")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.6 Framework van geo-standaarden(content was: " {{TOC_H1}} == Introductie == De opzet en ontwikkeling van geo-informatie infrastructuren zijn sinds 2000 een wereldwijde activiteit geworden. Een groot aantal landen is ermee bezig en ook de Europese Unie werkt aan de Europe...")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.5.2 OGC Web Mapping Service WMS(content was: " {{TOC_H1}} == OGC-versies WMS== Het OGC ordent zijn specificaties keurig. Elke specificatie heeft een aparte webpagina. Voor Web Mapping Service (WMS) is deze te vinden op: [http://www.opengeospatial.org/standards/wms http://...")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.5.1 ISO 19115 Metadata standaard(content was: " {{TOC_H1}} == Indeling ISO-standaard<br> == Een ISO-standaard zelf is ook gestandaardiseerd. Dit geldt voor een aantal aspecten, zoals: *Voorkant *Indeling *UML klasse diagrammen == Voorkant == Image:Voorkant ISO 19115....")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.5 Voorbeelden van ISO- en OGC standaarden(content was: " {{TOC_H1}} In dit onderdeel worden ter illustratie de twee standaarden behandeld, een van ISO en een van het OGC. De nadruk ligt daarbij op de structuur van deze standaarden. De ISO-standaard wordt uitgebreider behandeld dat...")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.4.4 Elektronische overheid(content was: " {{TOC_H1}} == ICTU en GBO.Overheid<br> == De ICT-Uitvoeringsorganisatie ([http://www.ictu.nl ICTU]) en de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Overheid ([http://www.gbo.overheid.nl GBO.Overheid]) werken intensief aan de elek...")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.4.3 Geonovum(content was: " {{TOC_H1}} == Doelen == [http://www.geonovum.nl Geonovum] maakt geo-informatie van de publieke sector breed toegankelijk en ontwikkelt en beheert de standaarden die daarvoor nodig zijn. De doelen van Geonovum zijn: *de ontwikk...")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.4.2 NEN normcommissie(content was: "{{TOC_H1}} <br> == NEN Normcommissie Geo-informatie 351 240 == De NEN Normcommissie Geo-informatie 351 240 richt zich op Nederlandse NEN-standaarden voor geo-informatie of met een relatie met geo-informatie. Deze commissie is sinds...")
      14:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.4.1 Overzicht en doelgroep(content was: " {{TOC_H1}} De NEN-normcommissie Geo-informatie 351 240 richt zich op de formele kant van de geo-standaarden. Dit is vooral de voorbereiding van de vergaderingen van ISO- en CEN/TC 287.<br><br> Image:Overzicht standaarden org...")
      14:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.4 Nederlandse standaardisatie(content was: " {{TOC_H1}} De NEN Normcommissie Geo-informatie 351 240 richt zich op de formele kant van de geo-standaarden. Geonovum richt zich op het beheer en de toepassing van de geo-standaarden. Om 'geo' beter te integreren in de elektr...")
      14:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.2 Internationale standaarden(content was: "{{TOC_H1}} <br> == Samenwerking OGC en ISO/TC 211 == Dit onderdeel geeft inzicht in de organisaties die op internationaal niveau zorgen voor het normaliseren, standaardiseren en specificeren van geo-informatie. Het werk van deze sta...")
      14:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.3.3 INSPIRE(content was: " {{TOC_H1}} == Algemeen == Eén van de basisprincipes van de Europese Unie (EU) is de mogelijkheid van vrije beweging van mensen, goederen en diensten tussen de lidstaten. Dit Europese integratieproces gaat terug tot 1948, het...")
      14:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.3.2 CEN/TC 287(content was: " {{TOC_H1}} == Periode 1992 - 1999 == In 1992 is de Technische Commissie Geografische Informatie ingericht als onderdeel van de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN, Comité Européen de Normalisation) op voorstel van Associ...")
      14:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.3.1 Overzicht en doelgroep(content was: " {{TOC_H1}} Op Europees niveau is CEN/TC 287 actief voor geo-standaarden. CEN/TC 287 staat op een lijn met ISO/TC 211 en NEN: het zijn alledrie formele normalisatieinstituten. De ontwikkelingen bij CEN/TC 287 beperken zich tot het...")
      14:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.3 Europese standaardisatie(content was: " {{TOC_H1}} Op Europees niveau is formeel een standaardisatieorganisatie actief, CEN. De impact van de Europese richtlijn INSPIRE, een wettelijke verplichting voor een Europese geo-informatie infrastructuur, op de Europese standaar...")
      14:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.2.3 OGC(content was: " {{TOC_H1}} == Algemeen == Het Open Geospatial Consortium (OGC) bestaat sinds 1994 en richt zich op de volgende activiteiten: *Specification Development Program (sinds 1994): In dit programma worden de specificaties gemaakt....")
      14:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.2.2 ISO/TC211(content was: " {{TOC_H1}} == Algemeen == De [http://www.isotc211.org International Organisation for Standardisation/Technical committee 211] (ISO/TC 211) is een internationale Technische Commissie voor geo-informatie. Het ISO/TC 211-werk r...")
      14:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.2.1 Overzicht en doelgroep(content was: " {{TOC_H1}} Op internationaal niveau zijn diverse standaardisatieorganisaties actief. Dit zijn algemene ICT standaardisatieorganisaties, zoals W3C, OMG en OASIS, en specifiek voor geo-informatie en geo-ICT ISO/TC 211 en OGC.<br><br>...")
      14:49 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.1.1 Voordelen van standaarden(content was: "{{TOC_H1}} Standaarden bevorderen: *Leveranciersonafhankelijkheid Oplossingen kunnen door meer partijen worden onderhouden. Oplossingen kunnen op verschillende platforms werken. *Transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid...")
      14:49 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.1.2 Standaarden en interoperabiliteit(content was: "{{TOC_H1}} == Interoperabiliteit in schema == Het schema op deze pagina geeft de context aan van interoperabiliteit en standaarden.<br> == Uitleg schema == ''Tussen [ ] staan de verwijzingen naar het schema op deze pagina.''<br><b...")
      14:49 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.1.3 Wat zijn open standaarden?(content was: "{{TOC_H1}} <br><br> == Gesloten en open standaarden == Standaarden kunnen 'gesloten' of 'open' zijn. Een gesloten standaard is leveranciersgebonden door intellectueel eigendomsrecht. Door een open standaard te gebruiken in plaats v...")
      14:49 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 1.1.4 Wat leveren standaarden op?(content was: " {{TOC_H1}} Incompabiliteit <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br> == Baten standaarden weinig gekwantificeerd == De baten van geo-standaarde...")
     14:53  Main Page‎ (diff | hist) . . (-61). . Yverdonk (talk | contribs)
     13:35  (User rights log). . [Yverdonk‎ (2×)]
      13:35 . . Yverdonk (talk | contribs) changed group membership for Mvs11 from Geonovum to Geonovum, administrator and Moderator ‎
      13:33 . . Yverdonk (talk | contribs) changed group membership for Mvs11 from (none) to Geonovum ‎
     12:00 (User creation log) . . User account Mvs11 (talk | contribs) was created ‎