Recent changes

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options
Legend:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 14:50, 25 January 2020
   

23 January 2020

     22:48  (User creation log). . [RobertSweds‎; MarcoHamann6‎; JessLongmore6‎]
      22:48 . . User account MarcoHamann6 (talk | contribs) was created ‎
      20:38 . . User account RobertSweds (talk | contribs) was created ‎
      14:57 . . User account JessLongmore6 (talk | contribs) was created ‎

21 January 2020

     12:48 (User creation log) . . User account RudolfCable (talk | contribs) was created ‎

20 January 2020

     11:06  Template:TOC aandeslagINSPIRE‎ (diff | hist) . . (-101). . Yverdonk (talk | contribs)
     10:57  (Deletion log). . [Yverdonk‎ (42×)]
      10:57 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2 Metadata(content was: "2.1 Introductie Metadata :2.1.1 Wat is metadata? :2.1.2 Waarom metadata? :2.1.3 Wat kun je ermee? :2.1.4 Waar vind je metadata? :2.1.5 Toepassingen :2.1.6 Opdracht discovery [[2.2 Metadata standaarden]...")
      10:56 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.6.4 Optionele set metadata van data(content was: "{{TOC_H2}} Naast de verplichte kernset heeft de Nederlandse metadatastandaard voor geografie een optionele set metadata. Deze set bestaat uit een selectie van metadata-elementen uit ISO 19115, die nuttig zijn voor het beheer van geogra...")
      10:56 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.6.5 Meertaligheid metadata(content was: "{{TOC_H2}} Een dataset (serie) kan in meerdere talen worden beschreven conform de Nederlandse metadatastandaard voor geografie. Meertaligheid van metadata bij gebruik van codelijsten is mogelijk met behulp van zogenaamde codespaces. Voo...")
      10:56 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata(content was: "{{TOC_aandeslagINSPIRE}}{{TOC_INSPIRE|seg2=akt}} <br> In onderstaande XML is de informatie uit de volgende  INSPIRE documenten verwerkt: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service meta...")
      10:56 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata(content was: "{{TOC_aandeslagINSPIRE}} {{TOC_INSPIRE|seg3=akt}} In onderstaande XML is de informatie uit de volgende INSPIRE documenten verwerkt:Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139...")
      10:56 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.2.4 INSPIRE(content was: "{{TOC_H2}} [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ INSPIRE] is een kaderrichtlijn met wetgeving die voor alle Europese lidstaten geldt. Oorspronkelijk opgezet vanuit milieu toepassingen zal INSPIRE dankzij zijn brede toepassing leiden tot ee...")
      10:53 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3 Metadata in het werkproces(content was: "{{TOC_H2}} <br>powerpoint metadata in het werkproces <br> 400px")
      10:53 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.1 Hoe maak je metadata?(content was: "{{TOC_H2}} <br> = Metadata voor data = Je kunt op diverse manieren metadata aanmaken. Voor deze diverse manieren zijn er verschillende applicaties op de markt die voldoen aan het Nederlandse metadata profiel. Hieronder wordt beschre...")
      10:53 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.2 Hoe maak je metadata van services?(content was: "{{TOC_H2}} = Metadata voor services = <br>De metadata voor services kan op de volgende drie manieren worden gemaakt:<br>1. Metadata voor de service aan het capabilities document van een service toevoegen<br>2. Metadata voor services...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.3 Waar in werkproces?(content was: "{{TOC_H2}} <br>Er zijn meerdere doeleinden waarvoor data gegenereerd wordt. Voor projecten, als werkbestand, voor analysedoeleinden, voor vastleggen van beleid of feitelijke gegevens ten behoeve van producten of processen. <br> [...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.4 Tips voor inwinnen metadata(content was: "{{TOC_H2}} Begin in een zo vroeg mogelijk stadium met het vastleggen van metadata. Op het moment dat de dataset aangemaakt wordt is er vaak contact met de inhoudelijk specialist. Deze kan dan de inhoudelijke metadata aanleveren. <br>...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.5 Publiceren van metadata(content was: "{{TOC_H2}} Nadat de metadata is ingewonnen en vastgelegd kan het gepubliceerd worden. Er zijn drie methoden voor het publiceren van metadata; <br>1. Het aanmaken van nieuwe metadata in de metadata editor van een register<br>2. Bestaa...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.6 Harvesten(content was: "{{TOC_H2}} == Harvesting methoden == Harvesten is het mechanisme dat metadata naar de catalogus ‘ trekt ‘ (kopieert). Deze functionaliteit zorgt dat de metadata, waarnaar in de catalogues wordt verwezen, worden opgenomen en bijge...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.7 Valideren(content was: "{{TOC_H2}} <br>De metadata van data(services) kunnen gevalideerd worden op: <br>[http://validatie-dataspecificaties.geostandaarden.nl/genericvalidator/content/domain/24 http://validatie-dataspecificaties.geostandaarden.nl/genericvali...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.8 Opdracht werkproces(content was: "{{TOC_H2}} Een dienst heeft duizend medewerkers, van wie er honderd met GIS werken, veertien servers en zevenhonderd gigabyte aan geodata. De dienst heeft een achterstand van 135 mensjaar om metadata in te voeren (807.000 bestanden x 0...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4 Metadata elementen(content was: "{{TOC_H2}} In 'Metadata elementen' worden de '''verplichte''' of door ''conditie verplichte ''metadata elementen van datastes en series beschreven. Deze kunnen worden aangevuld met 2.6.4 Optionele set metadata van data|optionele set...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.0 Metadata elementen overzicht(content was: "{{TOC_H2}}2.4 Metadata elementen ---- '''2.4.1 Titel van de bron''' '''2.4.2 Samenvatting''' '''2.4.3 Status''' 2.4.4 Hiërarchieniveau|'''2.4.4 Hiërarch...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.1 Titel van de bron(content was: "{{TOC_H2}} Titel van de bron is de naam van de dataset, ook wel titel van de dataset genoemd. Dit is niet de technische naam van de dataset.<br>Het doel van dit element is de dataset voldoende te identificeren voor de gebruiker. Een me...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.2 Samenvatting(content was: "{{TOC_H2}} Met de samenvatting wordt aangegeven de samenvatting van de inhoud van de dataset.<br>In dit element kan een meer uitgebreide beschrijving van de dataset gegeven worden.  <br> Voorbeelden:<br>1. De Nieuwe Kaart van N...")
      10:52 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.3 Status(content was: "{{TOC_H2}} De status van het bestand. Dit element is opgenomen in de Nederlandse kernset, omdat de status van de dataset als zoekcriterium kan dienen en indirect een kwaliteitseigenschap weergeeft. Status kan de volgende waarden bevatt...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.4 Hiërarchieniveau(content was: "{{TOC_H2}} Het element hiërarchieniveau geeft aan waarop de metadata betrekking heeft, de dataset zelf of dataset serie. <br>Toepassing van metadata op dataset series maak het gebruikers van de metadata mogelijk om op een hoger nive...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.5 URL(content was: "{{TOC_H2}} Het metadata element URL bevat een valide URL voor online toegang tot de bron, bijvoorbeeld naar een WMS of een zip bestand, of als er niet een directe link naar de bron aanwezig is naar een locatie waar informatie over de b...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.6 Protocol(content was: "{{TOC_H2}} Het metadata element bevat het protocol voor het afhandelen van de URL. De URL kan zowel een link zijn naar een bestand om te downloaden als naar een service of een catalog. Het element protocol geeft aan wat voor URL het be...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.7 Naam(content was: "{{TOC_H2}} Het metadata element Naam legt de relatie naar de layer in de service die de dataset representeert, door middel van de naam van de layer of de naam van het featuretype. In dit element wordt maar één maal per servicetype ee...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.8 Unieke Identifier van de bron(content was: "{{TOC_H2}} De unieke Identifier van de bron bevat de waarde die de dataset uniek identificeert. left|401x230px<br><br><br><br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Geadviseerd wordt om gebruik te mak...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.9 Taal van de bron(content was: "{{TOC_H2}} Dit metadata element geeft de taal aan de attributen van de dataset zijn beschreven. Dit zal bijna altijd ‘Nederlands’ zijn. De talen worden gecodeerd volgens de ISO 639-2 norm “Codes for the representation of names of...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.10 Onderwerp(content was: "{{TOC_H2}} Het onderwerp bevat de belangrijkste omschrijving van de dataset. Dit kunnen meerdere onderwerpen voor een dataset zijn, maar niet uitputtend. Deze lijst is door ISO vastgesteld. Wijzigingen daarop zijn moeilijk door te voer...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.11 Trefwoord(content was: "{{TOC_H2}} Trefwoord bevat in het algemeen gebruikte woorden of geformaliseerde zinnen om een dataset of dataset serie te beschrijven. Dit kunnen trefwoorden uit een thesaurus zijn maar ook zelf gedefinieerde trefw...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.12 Thesaurus(content was: "{{TOC_H2}} Een thesaurus is een lijst met trefwoorden die ontleend zijn aan het dagelijks taalgebruik van professionals. In de thesaurus wordt de betekenis van trefwoorden vastgelegd door relaties te benoemen met s...")
      10:51 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.13 Thesaurus datum(content was: "{{TOC_H2}} Het bevat de creatie-, publicatie-, of wijzigingsdatum, van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes). Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als ee...")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.14 Thesaurus datum type(content was: "{{TOC_H2}} Het thesaurus datum type element bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. <br>Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voo...")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.15 Minimum x-coördinaat(content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de meest westelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in longitude en lattitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden). De c...")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.16 Maximum x-coördinaat(content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de meest meest oostelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in longitude en lattitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden)...")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.17 Minimum y-coördinaat(content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de meest meest zuidelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in longitude en lattitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden)...")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.18 Maximum y-coördinaat(content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de meest meest noordelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in longitude en lattitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden...")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.19 Temporele dekking(content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de periode waarop de data betrekking heeft. Dit kan een tijdsinterval zijn maar ook een datum. De overall tijdsperiode gedekt door de inhoud van de bron kan een samenstelling zijn van een of meer waarden....")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.20 Datum van de bron(content was: "{{TOC_H2}} Het metadata element datum van de bron geeft de creatie-, publicatie-, of wijzigingdatum van de dataset. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes). <br>Voorbeelden: 1. 2008-...")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.21 Datum type van de bron(content was: "{{TOC_H2}} Het element datum type van de bron bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. <br>Mogelijke waarden zijn;<br> <br> left|540px  <br> voorbeelden: #publication #crea...")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving(content was: "{{TOC_H2}} Het niveau kwaliteitsbeschrijving beschrijft het niveau waarop de kwaliteitsinformatie betrekking heeft. ISO bevat ook de mogelijkheden om bijvoorbeeld op feature niveau kwaliteitsinformatie op te nemen, waardoor hier explic...")
      10:50 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.23 Algemene beschrijving herkomst(content was: "{{TOC_H2}} Dit element beschrijft de proceshistorie; waar de gegevens vandaan komen en/of hoe de dataset vervaardigd is. Ook kwaliteitsinformatie kan hierin worden opgenomen. Kwaliteitsinformatie kan meerdere keren worden opgenomen. Er...")
      10:49 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.24 Toepassingsschaal(content was: "{{TOC_H2}} Met de toepassingsschaal wordt de beoogde schaal bedoeld waarop het bestand waarheidsgetrouw gebruikt mag worden. <br>Een dataset kan ook een bepaalde mate van algemeenheid of juist gedetailleerdheid hebben. Dit is vaak af...")
      10:49 . . Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.25 Resolutie(content was: "{{TOC_H2}} Resolutie kan op verschillende manieren verklaard worden:<br>(a) Het kleinst mogelijke detail dat nog juist kan worden onderscheiden of afgebeeld.<br>(b) Het aantal lijnen per mm dat onder optimale omstandigheden door een le...")