0.5 Doelgroep INSPIRE Wiki

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


0.5.1 Technisch
De wiki is in eerste instantie bedoeld voor degenen die praktisch en/of technisch met INSPIRE aan de slag zullen gaan; de medewerkers van een dataprovider die direct betrokken zijn bij de processtappen die nodig zijn voor INSPIRE (data-harmonisatie, metadata-aanmaken, data ontsluiten via services). De functie-profielen die hiervoor binnen een organisatie gehanteerd worden zullen verschillen. Een paar voorbeelden: data-beheerders, applicatie-specialisten, dba’ers van ruimtelijke databases. Het is met andere woorden bedoeld voor degenen die wat minder vaak MS-Word gebruiken en wat vaker een aan GIS-gerelateerde applicatie. De wiki heeft vanwege de aard van INSPIRE een sterk op GIS en Geo-ICT gestoelde benadering.


0.5.2 Management Geo-ICT / INSPIRE

‘Beheren’ kent bij veel organisaties ook een management nivo. Zij zullen niet praktisch met INSPIRE aan de slag gaan. Toch kan het verhelderend zijn een blik op / in de wiki te werpen om een idee te krijgen bij het type werk dat bij ‘INSPIRE’ komt kijken. Tevens wordt de INSPIRE-wiki later aangevuld met een oplegdocument, expliciet bedoeld voor het management van bv. een beheerteam.