2.3.1 Hoe maak je metadata?

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
2 Metadata

2.1 Introductie Metadata

2.1.1 Wat is metadata?
2.1.2 Waarom metadata?
2.1.3 Wat kun je ermee?
2.1.4 Waar vind je metadata?
2.1.5 Toepassingen
2.1.6 Opdracht discovery

2.2 Metadata standaarden

2.2.1 Waarvoor is een standaard?
2.2.2 Standaarden voor geo informatie
2.2.3 Metadata standaarden
2.2.4 INSPIRE
2.2.5 Opdracht standaarden

2.3 Metadata in het werkproces

2.3.1 Hoe maak je metadata?
2.3.2 Hoe maak je metadata van services?
2.3.3 Waar in werkproces?
2.3.4 Tips voor inwinnen metadata
2.3.5 Publiceren van metadata
2.3.6 Harvesten
2.3.7 Valideren
2.3.8 Opdracht werkproces

2.4 Metadata elementen

2.4.0 Metadata elementen overzicht
2.4.1 Titel van de bron
2.4.2 Samenvatting
2.4.3 Status
2.4.4 Hiërarchieniveau
2.4.5 URL
2.4.6 Protocol
2.4.7 Naam
2.4.8 Unieke Identifier van de bron
2.4.9 Taal van de bron
2.4.10 Onderwerp
2.4.11 Trefwoord
2.4.12 Thesaurus
2.4.13 Thesaurus datum
2.4.14 Thesaurus datum type
2.4.15 Minimum x-coördinaat
2.4.16 Maximum x-coördinaat
2.4.17 Minimum y-coördinaat
2.4.18 Maximum y-coördinaat
2.4.19 Temporele dekking
2.4.20 Datum van de bron
2.4.21 Datum type van de bron
2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving
2.4.23 Algemene beschrijving herkomst
2.4.24 Toepassingsschaal
2.4.25 Resolutie
2.4.26 Code Referentiesysteem
2.4.27 Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem
2.4.28 Conformiteitindicatie met de specificatie
2.4.29 Verklaring
2.4.30 Specificatie
2.4.31 Specificatie datum
2.4.32 Specificatie datum type
2.4.33 Juridische toegangsrestricties
2.4.34 Overige beperkingen
2.4.35 Veiligheidsrestricties
2.4.36 Gebruiksbeperkingen
2.4.37 Verantwoordelijke organisatie bron
2.4.38 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail
2.4.39 Verantwoordelijke organisatie bron: rol
2.4.40 Metadata unieke identifier
2.4.41 Parent unieke identifier
2.4.42 Verantwoordelijke organisatie metadata
2.4.43 Verantwoordelijke organisatie metadata: rol
2.4.44 Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail
2.4.45 Metadata datum
2.4.46 Taal van de metadata
2.4.47 Metadata standaard naam
2.4.48 Metadata standaard versie
2.4.49 Opdracht metadata voor data

Metadata elementen nieuw in versie 1.3

Hiërarchieniveau naam
Karakterset van de bron
Temporeel referentiesysteem
Naam distributie formaat
Versie distributie formaat
Specificatie distributie formaat
Type waarde
Topologische samenhang

2.5 Metadata elementen voor services

2.5.0 Metadata elementen voor services overzicht
2.5.1 Resource Title
2.5.2 Resource abstract
2.5.3 Resource type
2.5.4 Resource locator
2.5.5 Connect Point Linkage
2.5.6 Coupled resource
2.5.7 Scoped Name
2.5.8 Coupling Type
2.5.9 Spatial data service type
2.5.10 Service Type Version
2.5.11 Operation Name
2.5.12 DCP
2.5.13 Keyword value
2.5.14 Originating controlled vocabulary
2.5.15 Geographic location
2.5.16 Temporal Reference
2.5.17 Spatial resolution
2.5.18 Degree
2.5.19 Specification
2.5.20 Constraints
2.5.21 Conditions applying to access and use
2.5.22 Responsible party
2.5.23 Responsible party role
2.5.24 Metadata point of contact
2.5.25 Metadata language
2.5.26 Metadata date
2.5.27 De link naar de metadata van de dataset en dataset series vanuit de service
2.5.28 Opdracht metadata voor services

Metadata elementen nieuw in versie 1.2

Protocol
Scope
Explanation
metadata identifier
Metadata standaard naam
Metadata standaard versie2.6 Wat je ook moet weten

2.6.1 Omgrenzende rechthoek
2.6.2 Referentiesysteem
2.6.3 Gebruiksvoorwaarden
2.6.4 Optionele set metadata van data
2.6.5 Meertaligheid metadata
2.6.6 Object- en attribuutinformatie
2.6.7 Richtlijnen voor sectoren
2.6.8 Metadata uitwisselenMetadata voor data

Je kunt op diverse manieren metadata aanmaken. Voor deze diverse manieren zijn er verschillende applicaties op de markt die voldoen aan het Nederlandse metadata profiel. Hieronder wordt beschreven hoe de metadata kan worden aangemaakt:

  1. Metadata voor data invoeren via een metadata editor die ISO TS 19139 XML kan leveren
  2. Metadata voor data toevoegen met behulp van een metadata editor van een catalogue 


Inwinnen meta.jpg


Deze methoden zijn hieronder beschreven om gebruikers de mogelijkheid te bieden een werkwijze te kiezen die past bij de organsatie.


Metadata editor voor data


De Metadata editor is een applicatie (meestal een desktop client of een editor tool uit een GIS-applicatie) die de gebruiker ondersteund in het opzetten van metadata documenten. Door gebruik te maken van een tool wordt het compleet en valide opvoeren van de metadata afgedwongen. Hoe gebruiksvriendelijker de tool, des te gemakkelijker het is voor de gebruiker. Veel metadata editor tools zijn geïntegreerd in de software waarmee ook de ruimtelijke data wordt gemaakt. Dit heeft als voordeel dat dan de inherente en impliciete metadata al direct wordt overgenomen en niet meer handmatig hoeft te worden ingevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ruimtelijke extent, datum vervaardiging, etc. Een ander voordeel van een desktop tool is dat er een aantal zaken al standaard kunnen worden ingevuld, zoals naam van de organisatie, gebruikte referentiesysteem etc. Vaak zullen deze metadata elementen hetzelfde zijn. Als er voor bepaalde datasets hiervan wordt afgeweken kan het handmatig worden aangepast.


Er zijn ook stand-alone tools, voor desktop of via internet beschikbaar. Deze tools hebben als voordeel dat ze makkelijk te benaderen/ installeren zijn en voldoen als er weinig datasets zijn die beheerd worden. Wanneer een metadata document voor het eerst word gemaakt, lijkt deze optie het meest eenvoudig. Het kan echter wel de meest kostbare manier zijn om een metadata document te maken. De gebruiker voert alle vereiste metadata elementen met de hand in en publiceert daarna het document als een valide ISO 19115/19139 document. Het is afhankelijk van de software in hoeverre de gebruiker wordt ondersteund gedurende dit proces.


Metadata editor voor data via de catalog client

Een metadata editor is geen verplicht onderdeel van een register, maar wordt wel vaak toegepast bij een register. Het voordeel is dat de metadata direct gepubliceerd wordt in het register, maar het heeft geen directe relatie met de data. De metadata kan worden opgevoerd, of, met een andere methode verkregen metadata, worden bewerkt .