2.3.2 Hoe maak je metadata van services?

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
2 Metadata

2.1 Introductie Metadata

2.1.1 Wat is metadata?
2.1.2 Waarom metadata?
2.1.3 Wat kun je ermee?
2.1.4 Waar vind je metadata?
2.1.5 Toepassingen
2.1.6 Opdracht discovery

2.2 Metadata standaarden

2.2.1 Waarvoor is een standaard?
2.2.2 Standaarden voor geo informatie
2.2.3 Metadata standaarden
2.2.4 INSPIRE
2.2.5 Opdracht standaarden

2.3 Metadata in het werkproces

2.3.1 Hoe maak je metadata?
2.3.2 Hoe maak je metadata van services?
2.3.3 Waar in werkproces?
2.3.4 Tips voor inwinnen metadata
2.3.5 Publiceren van metadata
2.3.6 Harvesten
2.3.7 Valideren
2.3.8 Opdracht werkproces

2.4 Metadata elementen

2.4.0 Metadata elementen overzicht
2.4.1 Titel van de bron
2.4.2 Samenvatting
2.4.3 Status
2.4.4 Hiërarchieniveau
2.4.5 URL
2.4.6 Protocol
2.4.7 Naam
2.4.8 Unieke Identifier van de bron
2.4.9 Taal van de bron
2.4.10 Onderwerp
2.4.11 Trefwoord
2.4.12 Thesaurus
2.4.13 Thesaurus datum
2.4.14 Thesaurus datum type
2.4.15 Minimum x-coördinaat
2.4.16 Maximum x-coördinaat
2.4.17 Minimum y-coördinaat
2.4.18 Maximum y-coördinaat
2.4.19 Temporele dekking
2.4.20 Datum van de bron
2.4.21 Datum type van de bron
2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving
2.4.23 Algemene beschrijving herkomst
2.4.24 Toepassingsschaal
2.4.25 Resolutie
2.4.26 Code Referentiesysteem
2.4.27 Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem
2.4.28 Conformiteitindicatie met de specificatie
2.4.29 Verklaring
2.4.30 Specificatie
2.4.31 Specificatie datum
2.4.32 Specificatie datum type
2.4.33 Juridische toegangsrestricties
2.4.34 Overige beperkingen
2.4.35 Veiligheidsrestricties
2.4.36 Gebruiksbeperkingen
2.4.37 Verantwoordelijke organisatie bron
2.4.38 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail
2.4.39 Verantwoordelijke organisatie bron: rol
2.4.40 Metadata unieke identifier
2.4.41 Parent unieke identifier
2.4.42 Verantwoordelijke organisatie metadata
2.4.43 Verantwoordelijke organisatie metadata: rol
2.4.44 Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail
2.4.45 Metadata datum
2.4.46 Taal van de metadata
2.4.47 Metadata standaard naam
2.4.48 Metadata standaard versie
2.4.49 Opdracht metadata voor data

Metadata elementen nieuw in versie 1.3

Hiërarchieniveau naam
Karakterset van de bron
Temporeel referentiesysteem
Naam distributie formaat
Versie distributie formaat
Specificatie distributie formaat
Type waarde
Topologische samenhang

2.5 Metadata elementen voor services

2.5.0 Metadata elementen voor services overzicht
2.5.1 Resource Title
2.5.2 Resource abstract
2.5.3 Resource type
2.5.4 Resource locator
2.5.5 Connect Point Linkage
2.5.6 Coupled resource
2.5.7 Scoped Name
2.5.8 Coupling Type
2.5.9 Spatial data service type
2.5.10 Service Type Version
2.5.11 Operation Name
2.5.12 DCP
2.5.13 Keyword value
2.5.14 Originating controlled vocabulary
2.5.15 Geographic location
2.5.16 Temporal Reference
2.5.17 Spatial resolution
2.5.18 Degree
2.5.19 Specification
2.5.20 Constraints
2.5.21 Conditions applying to access and use
2.5.22 Responsible party
2.5.23 Responsible party role
2.5.24 Metadata point of contact
2.5.25 Metadata language
2.5.26 Metadata date
2.5.27 De link naar de metadata van de dataset en dataset series vanuit de service
2.5.28 Opdracht metadata voor services

Metadata elementen nieuw in versie 1.2

Protocol
Scope
Explanation
metadata identifier
Metadata standaard naam
Metadata standaard versie2.6 Wat je ook moet weten

2.6.1 Omgrenzende rechthoek
2.6.2 Referentiesysteem
2.6.3 Gebruiksvoorwaarden
2.6.4 Optionele set metadata van data
2.6.5 Meertaligheid metadata
2.6.6 Object- en attribuutinformatie
2.6.7 Richtlijnen voor sectoren
2.6.8 Metadata uitwisselen


Metadata voor services


De metadata voor services kan op de volgende drie manieren worden gemaakt:
1. Metadata voor de service aan het capabilities document van een service toevoegen
2. Metadata voor services invoeren via een metadata editor die ISO TS 19139 en CSW ISO metadata AP XML kan leveren
3. Metadata voor services toevoegen met behulp van een metadata editor van een catalogue

Deze drie mogelijkheden zijn achtereenvolgens beschreven om gebruikers de mogelijkheid te bieden een methode te kiezen die past bij de organisatiemogelijkheden.


Capabilities document

Elke OGC service (WMS, WFS, WCS, etc.) heeft altijd een capabilities document. Hierin wordt bij het aanmaken van de service al automatisch enkele metadata elementen van de service opgenomen. Deze publicatie methode is erop gericht om gebruik te maken van de metadata informatie uit de capabilities document.
Deze publicatie strategie is vooral voor organisaties en gebruikers van belang die een beperkt aantal services willen publiceren (een OGC catalogue service is dan snel een te zware oplossing gezien het aantal te publiceren services, zie 2.2.3). Dit is een eenvoudige manier voor metadata publicatie.


De capability bevat metadata mogelijkheden om de service zelf en van de beschikbaar te stellen data te beschrijven, echter niet alle verplichte metadata elementen kan worden opgenomen. Dit wordt voor WMS en WFS uitgewerkt in bij de metadata elementen.
Resultaat: Een Capabilities document


Metadata editor

Dit is een applicatie (meestal een desktop client of een editor tool uit een GIS-applicatie) die de gebruiker ondersteund in het opzetten van metadata documenten. Door gebruik te maken van een dergelijke applicatie wordt het compleet en valide opvoeren van de metadata afgedwongen. Veel metadata editor tools zijn geïntegreerd in het productieproces waardoor veel metadata in het werkproces wordt gegenereerd .
Beginnend van scratch lijkt een metadata editor heet meest eenvoudig, maar is de meest kostbare manier om een metadata document te maken. De gebruiker voert namelijk alle vereiste metadata elementen handmatig in en publiceert daarna het document als een valide CSW2 AP ISO document (ISO 19115/19139 en ISO 19119 encoding).
Het is afhankelijk van de applicatie in hoeverre de gebruiker wordt ondersteund gedurende dit proces.
Elke OGC service (WMS, WFS, WCS, etc.) heeft altijd verplicht een capabilities document. Metadata editors kunnen deze informatie uitlezen zodat slechts enkele resterende gegevens handmatig ingevuld dienen te worden.
De capabilities methode kan in combinatie met een editor gebruikt worden. Hiervoor kan het werkproces gehanteerd worden dat in de onderstaande figuur is verbeeld (uitgewerkt voor WMS).


Opzetten van een CSW2 AP ISO document met een metadata editor


Resultaat: een valide CSW2 AP ISO document.


Metadata editor via de catalog client

Een metadata editor is geen verplicht onderdeel van een catalogues service. maar wordt wel vaak toegepast bij een catalogue service. Met de metadata editor kan de service metadata worden opgevoerd of, met een andere methode verkregen metadata, worden bewerkt.
De capabilities methode kan in combinatie gebruikt worden. Hiervoor kan het volgende werkproces gehanteerd worden.

Opzetten van een CSW2 AP ISO document met een metadata editor via de catalog


Het verschil met de editor methode is dat de metadata direct gepubliceerd is in de catalogue.

Resultaat: Een metadata record in een catalogue die CSW2 AP ISO ondersteund.