Difference between revisions of "2.3.3 Waar in werkproces?"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 1: Line 1:
{{TOC_H2}}
+
{{TOC_H2}}  
[[Category:2 Metadata]]
 
 
  
Er zijn meerdere doeleinden waarvoor data gegenereerd wordt. Voor projecten, als werkbestand, voor analysedoeleinden, voor vastleggen van beleid of feitelijke gegevens ten behoeve van producten of processen.&nbsp;<br>
+
<br>Er zijn meerdere doeleinden waarvoor data gegenereerd wordt. Voor projecten, als werkbestand, voor analysedoeleinden, voor vastleggen van beleid of feitelijke gegevens ten behoeve van producten of processen.&nbsp;<br>
  
 
[[Image:Datainwinnen.jpg|left]] <br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 
[[Image:Datainwinnen.jpg|left]] <br><br><br><br><br><br><br><br><br>

Revision as of 13:53, 21 October 2009

2 Metadata

2.1 Introductie Metadata

2.1.1 Wat is metadata?
2.1.2 Waarom metadata?
2.1.3 Wat kun je ermee?
2.1.4 Waar vind je metadata?
2.1.5 Toepassingen
2.1.6 Opdracht discovery

2.2 Metadata standaarden

2.2.1 Waarvoor is een standaard?
2.2.2 Standaarden voor geo informatie
2.2.3 Metadata standaarden
2.2.4 INSPIRE
2.2.5 Opdracht standaarden

2.3 Metadata in het werkproces

2.3.1 Hoe maak je metadata?
2.3.2 Hoe maak je metadata van services?
2.3.3 Waar in werkproces?
2.3.4 Tips voor inwinnen metadata
2.3.5 Publiceren van metadata
2.3.6 Harvesten
2.3.7 Valideren
2.3.8 Opdracht werkproces

2.4 Metadata elementen

2.4.0 Metadata elementen overzicht
2.4.1 Titel van de bron
2.4.2 Samenvatting
2.4.3 Status
2.4.4 Hiërarchieniveau
2.4.5 URL
2.4.6 Protocol
2.4.7 Naam
2.4.8 Unieke Identifier van de bron
2.4.9 Taal van de bron
2.4.10 Onderwerp
2.4.11 Trefwoord
2.4.12 Thesaurus
2.4.13 Thesaurus datum
2.4.14 Thesaurus datum type
2.4.15 Minimum x-coördinaat
2.4.16 Maximum x-coördinaat
2.4.17 Minimum y-coördinaat
2.4.18 Maximum y-coördinaat
2.4.19 Temporele dekking
2.4.20 Datum van de bron
2.4.21 Datum type van de bron
2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving
2.4.23 Algemene beschrijving herkomst
2.4.24 Toepassingsschaal
2.4.25 Resolutie
2.4.26 Code Referentiesysteem
2.4.27 Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem
2.4.28 Conformiteitindicatie met de specificatie
2.4.29 Verklaring
2.4.30 Specificatie
2.4.31 Specificatie datum
2.4.32 Specificatie datum type
2.4.33 Juridische toegangsrestricties
2.4.34 Overige beperkingen
2.4.35 Veiligheidsrestricties
2.4.36 Gebruiksbeperkingen
2.4.37 Verantwoordelijke organisatie bron
2.4.38 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail
2.4.39 Verantwoordelijke organisatie bron: rol
2.4.40 Metadata unieke identifier
2.4.41 Parent unieke identifier
2.4.42 Verantwoordelijke organisatie metadata
2.4.43 Verantwoordelijke organisatie metadata: rol
2.4.44 Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail
2.4.45 Metadata datum
2.4.46 Taal van de metadata
2.4.47 Metadata standaard naam
2.4.48 Metadata standaard versie
2.4.49 Opdracht metadata voor data

Metadata elementen nieuw in versie 1.3

Hiërarchieniveau naam
Karakterset van de bron
Temporeel referentiesysteem
Naam distributie formaat
Versie distributie formaat
Specificatie distributie formaat
Type waarde
Topologische samenhang

2.5 Metadata elementen voor services

2.5.0 Metadata elementen voor services overzicht
2.5.1 Resource Title
2.5.2 Resource abstract
2.5.3 Resource type
2.5.4 Resource locator
2.5.5 Connect Point Linkage
2.5.6 Coupled resource
2.5.7 Scoped Name
2.5.8 Coupling Type
2.5.9 Spatial data service type
2.5.10 Service Type Version
2.5.11 Operation Name
2.5.12 DCP
2.5.13 Keyword value
2.5.14 Originating controlled vocabulary
2.5.15 Geographic location
2.5.16 Temporal Reference
2.5.17 Spatial resolution
2.5.18 Degree
2.5.19 Specification
2.5.20 Constraints
2.5.21 Conditions applying to access and use
2.5.22 Responsible party
2.5.23 Responsible party role
2.5.24 Metadata point of contact
2.5.25 Metadata language
2.5.26 Metadata date
2.5.27 De link naar de metadata van de dataset en dataset series vanuit de service
2.5.28 Opdracht metadata voor services

Metadata elementen nieuw in versie 1.2

Protocol
Scope
Explanation
metadata identifier
Metadata standaard naam
Metadata standaard versie2.6 Wat je ook moet weten

2.6.1 Omgrenzende rechthoek
2.6.2 Referentiesysteem
2.6.3 Gebruiksvoorwaarden
2.6.4 Optionele set metadata van data
2.6.5 Meertaligheid metadata
2.6.6 Object- en attribuutinformatie
2.6.7 Richtlijnen voor sectoren
2.6.8 Metadata uitwisselenEr zijn meerdere doeleinden waarvoor data gegenereerd wordt. Voor projecten, als werkbestand, voor analysedoeleinden, voor vastleggen van beleid of feitelijke gegevens ten behoeve van producten of processen. 

Datainwinnen.jpg


Vaak is data alleen voor de maker of voor een beperkte interne groep van belang aangezien het een tijdelijk bestand is. Als data door meerdere mensen gebruikt en uitgewisseld gaat worden of een formele status heeft, is een goede ontsluiting en beheer van belang.


Binnen de organisatie zal afgesproken moeten worden van welke data er metadata wordt vastgelegd.


Metadata is onder te verdelen in inhoudelijke metadata, technisch en beheersmatige metadata. Het is van belang dat de metadata wordt ingevuld door mensen die zowel inhoudelijke kennis van de dataset hebben als door meer technische geo specialisten. Ook zal er iemand verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit en het publiceren. Vaak zal dit betekenen dat meerdere mensen een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de metadata. Verantwoordelijkheden en rollen voor (delen van)metadata zullen moeten worden vastgelegd.


Metadata zal idealiter onderdeel uitmaken van het data of service aanmaak en beheer proces. Dit zal dan zo ingericht dienen te worden dat de verschillende aspecten van de metadata door desbetreffende personen ingevuld en beheerd kan worden. Het aanmaken en beheren van metadata is (onderdeel van ) een werkproces.


Een deel van de metadata is automatisch te genereren uit de data. Het verdient de voorkeur om bij grotere hoeveelheden data de te gebruiken software hier zoveel mogelijk gebruik van te laten maken. Het gebruik van default instellingen voor bijvoorbeeld de naam van de organisatie verdient de voorkeur.