2.4.10 Onderwerp

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
2 Metadata

2.1 Introductie Metadata

2.1.1 Wat is metadata?
2.1.2 Waarom metadata?
2.1.3 Wat kun je ermee?
2.1.4 Waar vind je metadata?
2.1.5 Toepassingen
2.1.6 Opdracht discovery

2.2 Metadata standaarden

2.2.1 Waarvoor is een standaard?
2.2.2 Standaarden voor geo informatie
2.2.3 Metadata standaarden
2.2.4 INSPIRE
2.2.5 Opdracht standaarden

2.3 Metadata in het werkproces

2.3.1 Hoe maak je metadata?
2.3.2 Hoe maak je metadata van services?
2.3.3 Waar in werkproces?
2.3.4 Tips voor inwinnen metadata
2.3.5 Publiceren van metadata
2.3.6 Harvesten
2.3.7 Valideren
2.3.8 Opdracht werkproces

2.4 Metadata elementen

2.4.0 Metadata elementen overzicht
2.4.1 Titel van de bron
2.4.2 Samenvatting
2.4.3 Status
2.4.4 Hiërarchieniveau
2.4.5 URL
2.4.6 Protocol
2.4.7 Naam
2.4.8 Unieke Identifier van de bron
2.4.9 Taal van de bron
2.4.10 Onderwerp
2.4.11 Trefwoord
2.4.12 Thesaurus
2.4.13 Thesaurus datum
2.4.14 Thesaurus datum type
2.4.15 Minimum x-coördinaat
2.4.16 Maximum x-coördinaat
2.4.17 Minimum y-coördinaat
2.4.18 Maximum y-coördinaat
2.4.19 Temporele dekking
2.4.20 Datum van de bron
2.4.21 Datum type van de bron
2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving
2.4.23 Algemene beschrijving herkomst
2.4.24 Toepassingsschaal
2.4.25 Resolutie
2.4.26 Code Referentiesysteem
2.4.27 Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem
2.4.28 Conformiteitindicatie met de specificatie
2.4.29 Verklaring
2.4.30 Specificatie
2.4.31 Specificatie datum
2.4.32 Specificatie datum type
2.4.33 Juridische toegangsrestricties
2.4.34 Overige beperkingen
2.4.35 Veiligheidsrestricties
2.4.36 Gebruiksbeperkingen
2.4.37 Verantwoordelijke organisatie bron
2.4.38 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail
2.4.39 Verantwoordelijke organisatie bron: rol
2.4.40 Metadata unieke identifier
2.4.41 Parent unieke identifier
2.4.42 Verantwoordelijke organisatie metadata
2.4.43 Verantwoordelijke organisatie metadata: rol
2.4.44 Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail
2.4.45 Metadata datum
2.4.46 Taal van de metadata
2.4.47 Metadata standaard naam
2.4.48 Metadata standaard versie
2.4.49 Opdracht metadata voor data

Metadata elementen nieuw in versie 1.3

Hiërarchieniveau naam
Karakterset van de bron
Temporeel referentiesysteem
Naam distributie formaat
Versie distributie formaat
Specificatie distributie formaat
Type waarde
Topologische samenhang

2.5 Metadata elementen voor services

2.5.0 Metadata elementen voor services overzicht
2.5.1 Resource Title
2.5.2 Resource abstract
2.5.3 Resource type
2.5.4 Resource locator
2.5.5 Connect Point Linkage
2.5.6 Coupled resource
2.5.7 Scoped Name
2.5.8 Coupling Type
2.5.9 Spatial data service type
2.5.10 Service Type Version
2.5.11 Operation Name
2.5.12 DCP
2.5.13 Keyword value
2.5.14 Originating controlled vocabulary
2.5.15 Geographic location
2.5.16 Temporal Reference
2.5.17 Spatial resolution
2.5.18 Degree
2.5.19 Specification
2.5.20 Constraints
2.5.21 Conditions applying to access and use
2.5.22 Responsible party
2.5.23 Responsible party role
2.5.24 Metadata point of contact
2.5.25 Metadata language
2.5.26 Metadata date
2.5.27 De link naar de metadata van de dataset en dataset series vanuit de service
2.5.28 Opdracht metadata voor services

Metadata elementen nieuw in versie 1.2

Protocol
Scope
Explanation
metadata identifier
Metadata standaard naam
Metadata standaard versie2.6 Wat je ook moet weten

2.6.1 Omgrenzende rechthoek
2.6.2 Referentiesysteem
2.6.3 Gebruiksvoorwaarden
2.6.4 Optionele set metadata van data
2.6.5 Meertaligheid metadata
2.6.6 Object- en attribuutinformatie
2.6.7 Richtlijnen voor sectoren
2.6.8 Metadata uitwisselen


Het onderwerp bevat de belangrijkste omschrijving van de dataset. Dit kunnen meerdere onderwerpen voor een dataset zijn, maar niet uitputtend. Deze lijst is door ISO vastgesteld. Wijzigingen daarop zijn moeilijk door te voeren.


De mogelijke waardes voor onderwerp zijn;

Naam Engelse naam Beschrijving
landbouw
en veeteelt
farming Houden van dieren en/of verbouwen van planten.
Vb: landbouw, irrigatie, ziekten die gewassen aantasten.
biota biota Flora en fauna in natuurlijke omgeving.
Vb: habitats, ecologie.
grenzen boundaries Wettelijke gebiedsbeschrijvingen.
Vb: politieke en administratieve grenzen.
klimatologie, meteorologie atmosfeer climatologyMeteorologyAtmosphere Processen en fenomenen in de atmosfeer.
Vb: wolkbedekking, weer, klimaat verandering.
economie economy Economische activiteiten, condities en werkgelegenheid.
Vb: werkgelegenheid, industrie, toerisme, olie- en gasvelden, bosbouw, visserij.
hoogte elevation Hoogte boven of onder zeeniveau.
Vb: hoogtekaart, DEM, hellingen.
natuur en milieu environment Natuurlijke bronnen, bescherming en beheer.
Vb: milieuverontreiniging, landschap, natuurlijke reserves, vuilopslag.
Geo wetenschap-pelijke data geoscientificInformation Data die behoort tot een aardwetenschap.
Vb: geologie, mineralen, structuur van de aarde, zwaartekrachtskaart, grondstoffen, erosie.
gezondheid health Gezondheid(szorg), menselijke ecologie en veiligheid.
Vb: ziekten, hygiëne, gezondheidszorg.
referentie materiaal aardbedekking imageryBaseMapsEarthCover Basiskaarten.
Vb: landbedekking, topografische kaarten, foto’s, ongeclassificeerde kaarten.
militair intelligenceMilitary Militaire basissen, structuren en activiteiten.
Vb: barakken, oefenterreinen, militaire transporten.
binnenwater inlandWaters Binnenwater, drainagesystemen en hun karakteristieken.
Vb: rivieren en gletsjers, dijken, stromen, waterzuiveringsinstallaties, overloopgebieden.
locatie location Positionele informatie en services.
Vb: adressen, geodetisch netwerk, postcode gebieden, plaatsnamen, controlepunten.
oceanen oceans Gebieden met zoutwaterlichamen (niet binnenlands).
Vb: getijden, tsunami’s, kustinformatie, riffen.
planning kadaster planningCadastre Informatie die gebruikt wordt voor nodige planmatige activiteiten.
Vb: landgebruik, kadastrale informatie.
maatschappij society Kenmerken van maatschappij en culturen.
Vb: antropologie, archeologie, criminaliteit, gewoonten, nederzettingen, onderwijs.
(civiele) structuren structure Civiele werken (door mensen gemaakte structuren).
Vb: gebouwen, musea, kerken, winkels, torens.
transport transportation Middelen voor vervoer van goederen en/of personen.
Vb: wegen, vliegvelden, tunnels, spoorwegen.
nutsbedrijven communicatie Communication  Energie, waterleidingen en riolering en communicatie infrastructuren en services.
Vb: elektriciteit- en gasdistributie, waterzuivering en verstrekking, telecommunicatie, radio.Voorbeelden:
1. location
2. geoscientificInformation
3. transportation
4. climatologyMeteorologyAtmosphere