Difference between revisions of "2.4.25 Resolutie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
m (1 revision)
 
Line 1: Line 1:
{{TOC_H2}}
+
{{TOC_H2}}  
[[Category:2 Metadata]]
 
  
Resolutie kan op verschillende manieren verklaard worden:<br>
+
Resolutie kan op verschillende manieren verklaard worden:<br>(a) Het kleinst mogelijke detail dat nog juist kan worden onderscheiden of afgebeeld.<br>(b) Het aantal lijnen per mm dat onder optimale omstandigheden door een lens kan worden onderscheiden.<br>(c) De kleinste stapgrootte in x- en y-coördinaten die een digitizer* kan registreren of op een beeldscherm* dan wel via een tekenautomaat* verwerkbaar is.<br>(d) Het kleinste grondoppervlak dat door een opnamesysteem (multispectrale scanning, radar) apart wordt geregistreerd.  
(a) Het kleinst mogelijke detail dat nog juist kan worden onderscheiden of afgebeeld.<br>(b) Het aantal lijnen per mm dat onder optimale omstandigheden door een lens kan worden onderscheiden.<br>(c) De kleinste stapgrootte in x- en y-coördinaten die een digitizer* kan registreren of op een beeldscherm* dan wel via een tekenautomaat* verwerkbaar is.<br>(d) Het kleinste grondoppervlak dat door een opnamesysteem (multispectrale scanning, radar) apart wordt geregistreerd.  
 
  
 
<br>In dit geval gaat het om de laatste definitie. Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er een resolutie gespecificeerd kan worden. De afstand&nbsp; wordt in meters&nbsp;opgenomen. Het element kan twee keer voorkomen, hiermee wordt een interval aangegeven.  
 
<br>In dit geval gaat het om de laatste definitie. Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er een resolutie gespecificeerd kan worden. De afstand&nbsp; wordt in meters&nbsp;opgenomen. Het element kan twee keer voorkomen, hiermee wordt een interval aangegeven.  
  
 
<br>Voorbeeld;<br>3 <br>[[Image:Resolutie.jpg]]
 
<br>Voorbeeld;<br>3 <br>[[Image:Resolutie.jpg]]

Latest revision as of 14:52, 21 October 2009

2 Metadata

2.1 Introductie Metadata

2.1.1 Wat is metadata?
2.1.2 Waarom metadata?
2.1.3 Wat kun je ermee?
2.1.4 Waar vind je metadata?
2.1.5 Toepassingen
2.1.6 Opdracht discovery

2.2 Metadata standaarden

2.2.1 Waarvoor is een standaard?
2.2.2 Standaarden voor geo informatie
2.2.3 Metadata standaarden
2.2.4 INSPIRE
2.2.5 Opdracht standaarden

2.3 Metadata in het werkproces

2.3.1 Hoe maak je metadata?
2.3.2 Hoe maak je metadata van services?
2.3.3 Waar in werkproces?
2.3.4 Tips voor inwinnen metadata
2.3.5 Publiceren van metadata
2.3.6 Harvesten
2.3.7 Valideren
2.3.8 Opdracht werkproces

2.4 Metadata elementen

2.4.0 Metadata elementen overzicht
2.4.1 Titel van de bron
2.4.2 Samenvatting
2.4.3 Status
2.4.4 Hiërarchieniveau
2.4.5 URL
2.4.6 Protocol
2.4.7 Naam
2.4.8 Unieke Identifier van de bron
2.4.9 Taal van de bron
2.4.10 Onderwerp
2.4.11 Trefwoord
2.4.12 Thesaurus
2.4.13 Thesaurus datum
2.4.14 Thesaurus datum type
2.4.15 Minimum x-coördinaat
2.4.16 Maximum x-coördinaat
2.4.17 Minimum y-coördinaat
2.4.18 Maximum y-coördinaat
2.4.19 Temporele dekking
2.4.20 Datum van de bron
2.4.21 Datum type van de bron
2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving
2.4.23 Algemene beschrijving herkomst
2.4.24 Toepassingsschaal
2.4.25 Resolutie
2.4.26 Code Referentiesysteem
2.4.27 Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem
2.4.28 Conformiteitindicatie met de specificatie
2.4.29 Verklaring
2.4.30 Specificatie
2.4.31 Specificatie datum
2.4.32 Specificatie datum type
2.4.33 Juridische toegangsrestricties
2.4.34 Overige beperkingen
2.4.35 Veiligheidsrestricties
2.4.36 Gebruiksbeperkingen
2.4.37 Verantwoordelijke organisatie bron
2.4.38 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail
2.4.39 Verantwoordelijke organisatie bron: rol
2.4.40 Metadata unieke identifier
2.4.41 Parent unieke identifier
2.4.42 Verantwoordelijke organisatie metadata
2.4.43 Verantwoordelijke organisatie metadata: rol
2.4.44 Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail
2.4.45 Metadata datum
2.4.46 Taal van de metadata
2.4.47 Metadata standaard naam
2.4.48 Metadata standaard versie
2.4.49 Opdracht metadata voor data

Metadata elementen nieuw in versie 1.3

Hiërarchieniveau naam
Karakterset van de bron
Temporeel referentiesysteem
Naam distributie formaat
Versie distributie formaat
Specificatie distributie formaat
Type waarde
Topologische samenhang

2.5 Metadata elementen voor services

2.5.0 Metadata elementen voor services overzicht
2.5.1 Resource Title
2.5.2 Resource abstract
2.5.3 Resource type
2.5.4 Resource locator
2.5.5 Connect Point Linkage
2.5.6 Coupled resource
2.5.7 Scoped Name
2.5.8 Coupling Type
2.5.9 Spatial data service type
2.5.10 Service Type Version
2.5.11 Operation Name
2.5.12 DCP
2.5.13 Keyword value
2.5.14 Originating controlled vocabulary
2.5.15 Geographic location
2.5.16 Temporal Reference
2.5.17 Spatial resolution
2.5.18 Degree
2.5.19 Specification
2.5.20 Constraints
2.5.21 Conditions applying to access and use
2.5.22 Responsible party
2.5.23 Responsible party role
2.5.24 Metadata point of contact
2.5.25 Metadata language
2.5.26 Metadata date
2.5.27 De link naar de metadata van de dataset en dataset series vanuit de service
2.5.28 Opdracht metadata voor services

Metadata elementen nieuw in versie 1.2

Protocol
Scope
Explanation
metadata identifier
Metadata standaard naam
Metadata standaard versie2.6 Wat je ook moet weten

2.6.1 Omgrenzende rechthoek
2.6.2 Referentiesysteem
2.6.3 Gebruiksvoorwaarden
2.6.4 Optionele set metadata van data
2.6.5 Meertaligheid metadata
2.6.6 Object- en attribuutinformatie
2.6.7 Richtlijnen voor sectoren
2.6.8 Metadata uitwisselen


Resolutie kan op verschillende manieren verklaard worden:
(a) Het kleinst mogelijke detail dat nog juist kan worden onderscheiden of afgebeeld.
(b) Het aantal lijnen per mm dat onder optimale omstandigheden door een lens kan worden onderscheiden.
(c) De kleinste stapgrootte in x- en y-coördinaten die een digitizer* kan registreren of op een beeldscherm* dan wel via een tekenautomaat* verwerkbaar is.
(d) Het kleinste grondoppervlak dat door een opnamesysteem (multispectrale scanning, radar) apart wordt geregistreerd.


In dit geval gaat het om de laatste definitie. Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er een resolutie gespecificeerd kan worden. De afstand  wordt in meters opgenomen. Het element kan twee keer voorkomen, hiermee wordt een interval aangegeven.


Voorbeeld;
3
Resolutie.jpg