2.4.5 URL

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
2 Metadata

2.1 Introductie Metadata

2.1.1 Wat is metadata?
2.1.2 Waarom metadata?
2.1.3 Wat kun je ermee?
2.1.4 Waar vind je metadata?
2.1.5 Toepassingen
2.1.6 Opdracht discovery

2.2 Metadata standaarden

2.2.1 Waarvoor is een standaard?
2.2.2 Standaarden voor geo informatie
2.2.3 Metadata standaarden
2.2.4 INSPIRE
2.2.5 Opdracht standaarden

2.3 Metadata in het werkproces

2.3.1 Hoe maak je metadata?
2.3.2 Hoe maak je metadata van services?
2.3.3 Waar in werkproces?
2.3.4 Tips voor inwinnen metadata
2.3.5 Publiceren van metadata
2.3.6 Harvesten
2.3.7 Valideren
2.3.8 Opdracht werkproces

2.4 Metadata elementen

2.4.0 Metadata elementen overzicht
2.4.1 Titel van de bron
2.4.2 Samenvatting
2.4.3 Status
2.4.4 Hiërarchieniveau
2.4.5 URL
2.4.6 Protocol
2.4.7 Naam
2.4.8 Unieke Identifier van de bron
2.4.9 Taal van de bron
2.4.10 Onderwerp
2.4.11 Trefwoord
2.4.12 Thesaurus
2.4.13 Thesaurus datum
2.4.14 Thesaurus datum type
2.4.15 Minimum x-coördinaat
2.4.16 Maximum x-coördinaat
2.4.17 Minimum y-coördinaat
2.4.18 Maximum y-coördinaat
2.4.19 Temporele dekking
2.4.20 Datum van de bron
2.4.21 Datum type van de bron
2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving
2.4.23 Algemene beschrijving herkomst
2.4.24 Toepassingsschaal
2.4.25 Resolutie
2.4.26 Code Referentiesysteem
2.4.27 Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem
2.4.28 Conformiteitindicatie met de specificatie
2.4.29 Verklaring
2.4.30 Specificatie
2.4.31 Specificatie datum
2.4.32 Specificatie datum type
2.4.33 Juridische toegangsrestricties
2.4.34 Overige beperkingen
2.4.35 Veiligheidsrestricties
2.4.36 Gebruiksbeperkingen
2.4.37 Verantwoordelijke organisatie bron
2.4.38 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail
2.4.39 Verantwoordelijke organisatie bron: rol
2.4.40 Metadata unieke identifier
2.4.41 Parent unieke identifier
2.4.42 Verantwoordelijke organisatie metadata
2.4.43 Verantwoordelijke organisatie metadata: rol
2.4.44 Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail
2.4.45 Metadata datum
2.4.46 Taal van de metadata
2.4.47 Metadata standaard naam
2.4.48 Metadata standaard versie
2.4.49 Opdracht metadata voor data

Metadata elementen nieuw in versie 1.3

Hiërarchieniveau naam
Karakterset van de bron
Temporeel referentiesysteem
Naam distributie formaat
Versie distributie formaat
Specificatie distributie formaat
Type waarde
Topologische samenhang

2.5 Metadata elementen voor services

2.5.0 Metadata elementen voor services overzicht
2.5.1 Resource Title
2.5.2 Resource abstract
2.5.3 Resource type
2.5.4 Resource locator
2.5.5 Connect Point Linkage
2.5.6 Coupled resource
2.5.7 Scoped Name
2.5.8 Coupling Type
2.5.9 Spatial data service type
2.5.10 Service Type Version
2.5.11 Operation Name
2.5.12 DCP
2.5.13 Keyword value
2.5.14 Originating controlled vocabulary
2.5.15 Geographic location
2.5.16 Temporal Reference
2.5.17 Spatial resolution
2.5.18 Degree
2.5.19 Specification
2.5.20 Constraints
2.5.21 Conditions applying to access and use
2.5.22 Responsible party
2.5.23 Responsible party role
2.5.24 Metadata point of contact
2.5.25 Metadata language
2.5.26 Metadata date
2.5.27 De link naar de metadata van de dataset en dataset series vanuit de service
2.5.28 Opdracht metadata voor services

Metadata elementen nieuw in versie 1.2

Protocol
Scope
Explanation
metadata identifier
Metadata standaard naam
Metadata standaard versie2.6 Wat je ook moet weten

2.6.1 Omgrenzende rechthoek
2.6.2 Referentiesysteem
2.6.3 Gebruiksvoorwaarden
2.6.4 Optionele set metadata van data
2.6.5 Meertaligheid metadata
2.6.6 Object- en attribuutinformatie
2.6.7 Richtlijnen voor sectoren
2.6.8 Metadata uitwisselen


Het metadata element URL bevat een valide URL voor online toegang tot de bron, bijvoorbeeld naar een WMS of een zip bestand, of als er niet een directe link naar de bron aanwezig is naar een locatie waar informatie over de bron beschikbaar is, zoals een loket of catalog.

Resourcelocator.bmp


Door een relatie te leggen naar een dataservice is het mogelijk om op de metadata van de data te zoeken en de data via de service ervan te tonen. De service heeft ook metadata, maar daarin is geen informatie over de inhoud van de data opgenomen.


Door het element protocol weet men om wat voor soort info het gaat, een bestand voor download, een service etc.


In dit elementen wordt maar één maal per servicetype (WMS,WFS) de relatie gelegd, waarmee de dataset als service gerepresenteerd wordt, zodat het mogelijk wordt de dataset via een service te benaderen. Het is niet de bedoeling om een relatie te leggen naar elke service waarin de dataset is opgenomen.


Het is wel mogelijk om zowel een URL naar een bestand voor downloaden op te nemen als een URL naar een WMS. De elementen protocol en naam moeten dan ook meerdere keren worden ingevuld


Voor een service dient de URL gelijk te zijn aan het metadata element resource locator uit het Nederlands metadata profiel op ISO19119 voor services.


In versie 1.2 van dit profiel is de conditie: Het element URL is conditioneel. Het is verplicht als er een link is naar (meer informatie over) de bron. Bijvoorbeeld naar een zip bestand, een catalog, een data loket, WMS of WFS.


In versie 1.3 van het profiel is de conditie verandert in: Dit element is conditioneel. Het is voor INSPIRE verplicht als er een link is naar meer informatie over de bron en / of er een link is die toegang geeft tot gerelateerde services, ook al is die service voorzien van metadata. Voor datasets die buiten INSPIRE vallen en waarvoor gerelateerde services aanwezig zijn, is het verplicht als er nog geen service metadata is. Het element kan meerdere keren voorkomen, bijvoorbeeld als link naar een zip bestand, een catalogue, een data loket, WMS en WFS.Voorbeelden:
1. -
2. http://www.dinoservices.nl/wms/dinomap/M09M0817
3. \\COM5494\G$\nwb_wegen\geogegevens\shapefile\nederland_totaal\hectopunten\hectopunten.shp
4. http://geoservice.pbl.nl/website/gcn/Stikstofdioxide/2020