2.6.3 Geo gedeeld licentie

From Geonovum Wiki
Revision as of 20:18, 5 October 2009 by Admin (talk | contribs) (1 revision)
Jump to: navigation, search
2 Metadata

2.1 Introductie Metadata

2.1.1 Wat is metadata?
2.1.2 Waarom metadata?
2.1.3 Wat kun je ermee?
2.1.4 Waar vind je metadata?
2.1.5 Toepassingen
2.1.6 Opdracht discovery

2.2 Metadata standaarden

2.2.1 Waarvoor is een standaard?
2.2.2 Standaarden voor geo informatie
2.2.3 Metadata standaarden
2.2.4 INSPIRE
2.2.5 Opdracht standaarden

2.3 Metadata in het werkproces

2.3.1 Hoe maak je metadata?
2.3.2 Hoe maak je metadata van services?
2.3.3 Waar in werkproces?
2.3.4 Tips voor inwinnen metadata
2.3.5 Publiceren van metadata
2.3.6 Harvesten
2.3.7 Valideren
2.3.8 Opdracht werkproces

2.4 Metadata elementen

2.4.0 Metadata elementen overzicht
2.4.1 Titel van de bron
2.4.2 Samenvatting
2.4.3 Status
2.4.4 Hiërarchieniveau
2.4.5 URL
2.4.6 Protocol
2.4.7 Naam
2.4.8 Unieke Identifier van de bron
2.4.9 Taal van de bron
2.4.10 Onderwerp
2.4.11 Trefwoord
2.4.12 Thesaurus
2.4.13 Thesaurus datum
2.4.14 Thesaurus datum type
2.4.15 Minimum x-coördinaat
2.4.16 Maximum x-coördinaat
2.4.17 Minimum y-coördinaat
2.4.18 Maximum y-coördinaat
2.4.19 Temporele dekking
2.4.20 Datum van de bron
2.4.21 Datum type van de bron
2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving
2.4.23 Algemene beschrijving herkomst
2.4.24 Toepassingsschaal
2.4.25 Resolutie
2.4.26 Code Referentiesysteem
2.4.27 Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem
2.4.28 Conformiteitindicatie met de specificatie
2.4.29 Verklaring
2.4.30 Specificatie
2.4.31 Specificatie datum
2.4.32 Specificatie datum type
2.4.33 Juridische toegangsrestricties
2.4.34 Overige beperkingen
2.4.35 Veiligheidsrestricties
2.4.36 Gebruiksbeperkingen
2.4.37 Verantwoordelijke organisatie bron
2.4.38 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail
2.4.39 Verantwoordelijke organisatie bron: rol
2.4.40 Metadata unieke identifier
2.4.41 Parent unieke identifier
2.4.42 Verantwoordelijke organisatie metadata
2.4.43 Verantwoordelijke organisatie metadata: rol
2.4.44 Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail
2.4.45 Metadata datum
2.4.46 Taal van de metadata
2.4.47 Metadata standaard naam
2.4.48 Metadata standaard versie
2.4.49 Opdracht metadata voor data

Metadata elementen nieuw in versie 1.3

Hiërarchieniveau naam
Karakterset van de bron
Temporeel referentiesysteem
Naam distributie formaat
Versie distributie formaat
Specificatie distributie formaat
Type waarde
Topologische samenhang

2.5 Metadata elementen voor services

2.5.0 Metadata elementen voor services overzicht
2.5.1 Resource Title
2.5.2 Resource abstract
2.5.3 Resource type
2.5.4 Resource locator
2.5.5 Connect Point Linkage
2.5.6 Coupled resource
2.5.7 Scoped Name
2.5.8 Coupling Type
2.5.9 Spatial data service type
2.5.10 Service Type Version
2.5.11 Operation Name
2.5.12 DCP
2.5.13 Keyword value
2.5.14 Originating controlled vocabulary
2.5.15 Geographic location
2.5.16 Temporal Reference
2.5.17 Spatial resolution
2.5.18 Degree
2.5.19 Specification
2.5.20 Constraints
2.5.21 Conditions applying to access and use
2.5.22 Responsible party
2.5.23 Responsible party role
2.5.24 Metadata point of contact
2.5.25 Metadata language
2.5.26 Metadata date
2.5.27 De link naar de metadata van de dataset en dataset series vanuit de service
2.5.28 Opdracht metadata voor services

Metadata elementen nieuw in versie 1.2

Protocol
Scope
Explanation
metadata identifier
Metadata standaard naam
Metadata standaard versie2.6 Wat je ook moet weten

2.6.1 Omgrenzende rechthoek
2.6.2 Referentiesysteem
2.6.3 Gebruiksvoorwaarden
2.6.4 Optionele set metadata van data
2.6.5 Meertaligheid metadata
2.6.6 Object- en attribuutinformatie
2.6.7 Richtlijnen voor sectoren
2.6.8 Metadata uitwisselen

Het Geo Gedeeld concept is gebaseerd op het concept van creative commons. Het Creative Commons concept (CC) biedt standaardlicenties aan die intellectuele eigendomhouders de mogelijkheid geeft om met behoud van hun auteursrechten werken (via het internet) laagdrempelig te verspreiden en ter beschikking te stellen voor hergebruik door derden. In plaats van een “all rights reserved” benadering bieden zij een “some rights reserved” licentiesysteem.


Creative Commons heeft als randvoorwaarde voor het gebruik van haar licenties dat de gegevens waar de licentie betrekking op heeft gratis beschikbaar zijn. Deze beperking heeft geleid tot de ontwikkeling van de Geo Gedeeld licentie die wel de mogelijkheid biedt om aan te geven dat er voor gegevens of service betaald moet worden.


Geo Gedeeld gaat uit van vier standaardlicentie voorwaarden waarmee een licentiegever werken ter beschikking kan stellen. Naast een standaard clausule over verplichte naamsvermelding die voor elke licentie verplicht is, bevatten de GG-licenties elk een of meer van de volgende voorwaarden:


- voor beschikbaarstelling aan derden van gegevens en/ of afgeleide producten is toestemming vooraf vereist van de licentiegever;
- de licentie is beschikbaar voor een beperkte duur;
- voor de licentie is een vergoeding vereist.


Uitleg van symbolen: 

Sourceattribution.jpg

Naamsvermelding. De licentiegever verleent anderen het recht om het werk te kopiëren, te verspreiden, te tonen en op en uit te voeren. In ruil daarvoor dienen de licentienemers de naam van de intellectuele eigendomhouder te vermelden.

Geen waarde.jpg

Geen waarde toegevoegde producten. Gegevens en/of afgeleide producten mogen alleen aan derden beschikbaar worden gesteld na uitdrukkelijke toestemming vooraf van de licentiegever. Tijdslimiet.jpg

Tijdslimiet. Licentie is beschikbaar voor beperkte duur. Zie de licentievoorwaarden voor de termijnen.

Vergoeding vereist.jpg

Vergoeding vereist. Voor deze licentie moet een vergoeding of royalty’s worden betaald.


Geo Gedeeld licentie structuur

Geogedeellicentie.jpg

Gegevens of diensten met alleen het symbool van naamsvermelding als beperking staan de gebruiker ter beschikking op voorwaarde dat de naam van de intellectuele eigendomhouder wordt vermeld op het ter beschikking gestelde werk.


Gegevens of diensten waar de volgende symbolen staan vermeld
kunnen worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:


Sourceattribution.jpg

naamsvermelding van de intellectuele eigendomshouderGeen waarde.jpg

beschikbaarstelling aan derden mag na goedkeuring vooraf van licentiegeverVergoeding vereist.jpg

een vergoeding is vereistTijdslimiet.jpg

waarbij de licentievoorwaarden gebonden zijn aan een beperkte geldigheidsduur 

De symbolen en de (combinaties van) standaardlicenties kunnen binnenkort worden gedownload via http://www.geonovum.nl/