3.1.2.1 IT Architectuur Ontwikkelingen

From Geonovum Wiki
Revision as of 08:20, 4 January 2010 by Mvs-1977 (talk | contribs) (IDABC)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Wereldwijd

Wereldwijd zijn de volgende IT architectuur ontwikkelingen te zien:

 • architectuurraamwerken;
 • Gartner en anderen;
 • standaardisatie organisaties.

Hieronder worden deze ontwikkelingen uiteen gezet.

Architectuurraamwerken

Wereldwijd zijn veel verschillende en geaccepteerde methoden ontwikkeld voor het beschrijven van architectuurraamwerken. Deze zijn te vinden op:

www.opengroup.org/itac/cert/methods.tpl.


TOGAF en het veel in Nederland gehanteerde IAF zijn bekende methoden.


Gartner en anderen

Gartner en vergelijkbare partijen bieden commerciële diensten aan voor bijvoorbeeld IT-trendwatching.

Werk-in-uitvoering.pngstandaardisatie organisaties

Werk-in-uitvoering.pngEuropa (EU)

In Europa is onder andere de volgende IT architectuur ontwikkeling te zien:

 • IDABC

Hieronder wordt deze ontwikkeling uiteen gezet.

IDABC

IDABC staat voor Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens.

IDABC maakt gebruik van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnieken biedt:
- Het aanmoedigen en ondersteunen van het leveren van grensoverstijgende diensten in de publieke sector aan burgers en bedrijven in Europa,
- het verbeteren van efficiëntie en samenwerking tussen Europese publieke administraties en,
- eraan bijdragen om Europa aantrekkelijk te maken om in te wonen, werken en investeren.


http://ec.europa.eu/idabc/en/home

Nederland

In Nederland is onder andere de volgende IT architectuur ontwikkeling te zien:NORA wordt hieronder uiteen gezet.

Werk-in-uitvoering.pngNORA

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) beschrijft de uitgangspunten voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Uitgangspunten van dit programma zijn het streven naar:

 • Hogere kwaliteit dienstverlening
 • Administratieve lastenverlichting
 • Transparantie
 • Effectief en efficient


Om die doelen te bereiken, is er een referentie architectuur voor de overheids-ICT geformuleerd: NORA.
Doelstellingen van NORA zijn:

 • Samenhang brengen in de realisatie van elektronische overheid
 • Aanbieden van inrichtingspricipes hiervoor
 • Samenwerking tussen overheidsorganisaties.

 

Zoals hieronder getoond, houdt NORA op haar beurt rekening met de wereldwijde en Europese uitgangspunten.

Bron: Gaakeer (2008)NORA staat niet op zich zelf, en schept op haar beurt richtinggevende kaders voor organisaties en projecten.
Kerndoelen bij de uitwerking van de NORA architectuur zijn:

 • ketenintegratie;
 • functieafbakening;
 • interoperabiliteit;
 • gedeelde gegevens;
 • uniforme begrippen.


previous Services Oriented Architecture (SOA) next