3.1.2.1 IT Architectuur Ontwikkelingen

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:56, 26 September 2009 by Admin (talk | contribs) (1 revision)
Jump to: navigation, search


Wereldwijd

Wereldwijd zijn de volgende IT architectuur ontwikkelingen te zien:

 • Architectuurraamwerken
 • Gartner en anderen
 • Standaardisatie organisaties

Hieronder worden deze ontwikkelingen uiteen gezet.

Architectuurraamwerken

Wereldwijd zijn veel verschillende en geaccepteerde methoden ontwikkeld voor het beschrijven van architectuurraamwerken. Deze zijn te vinden op:

www.opengroup.org/itac/cert/methods.tpl.


TOGAF en het veel in Nederland gehanteerde IAF zijn bekende methoden.


Gartner en anderen

Gartner en vergelijkbare partijen bieden commerciele diensten aan voor bijvoorbeeld IT-trendwatching.

Werk-in-uitvoering.pngstandaardisatie organisaties

Werk-in-uitvoering.pngEuropa (EU)

In Europa is onder andere de volgende IT architectuur ontwikkelingen te zien:

 • IDABC

Hieronder wordt deze ontwikkeling uiteen gezet.

IDABC

IDABC staat voor Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens.

IDABC takes advantage of the opportunities offered by information and communication technologies:
-to encourage and support the delivery of cross-border public sector services to citizens and enterprises in Europe,
-to improve efficiency and collaboration between European public administrations and,
-to contribute to making Europe an attractive place to live, work and invest.
http://ec.europa.eu/idabc/en/home

Werk-in-uitvoering.pngNederland

In Nederland is onder andere de volgende IT architectuur ontwikkeling te zien:NORA wordt hieronder uiteen gezet.

Werk-in-uitvoering.pngNORA

De de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) beschrijft de uitgangspunten voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Uitgangspunten van dit programma zijn het streven naar:

 • Hogere kwaliteit dienstverlening
 • Administratieve lastenverlichting
 • Transparantie
 • Effectief en efficient


Om die doelen te bereiken, is er een referentie architectuur voor de overheids-ICT geformuleerd: NORA.
Doelstellingen van NORA zijn:

 • Samenhang brengen in de realisatie van elektronische overheid
 • Inrichtingspricipes daartoe aanbieden
 • Samenwerking tussen overheidsorganisaties.

 

Zoals hieronder getoond houdt NORA weer rekening met de uitgangspunten wereldwijd en Europa.

Bron: Gaakeer (2008)NORA staat niet op zich zelf, en schept op haar beurt richtinggevende kaders voor organisaties en projecten:
Kerndoelen bij de uitwerking van de NORA architectuur zijn:

 • Ketenintegratie
 • Functieafbakening
 • Interoperabiliteit
 • Gedeelde gegevens
 • Uniforme begrippen


previous Services Oriented Architecture (SOA) next