3.1.2.2 SDI Architectuur ontwikkelingen

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:30, 22 December 2009 by Mvs-1977 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Ontwikkelingen op het gebied van Spatial Data Infrastructure (SDI) zijn op verschillende niveaus zichtbaar:

  • wereldwijd;
  • in europa;
  • in Nederland.

Hieronder worden verschillende ontwikkelingen genoemd.


Wereldwijd


Europa

  • INSPIRE
  • CEN /TC 287: TR 15449 Geographic information – Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures

EU-richtlijnen:


Nederland


previous Services Oriented Architecture (SOA) next