3.1.2.2 SDI Architectuur ontwikkelingen

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:53, 5 August 2009 by Mvs-1977 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Ontwikkelingen op het gebied van Spatial Data Infrastructure (SDI) zijn op verschillende niveaus zichtbaar;

  • Wereldwijd
  • Europa
  • Nederland

Hieronder worden verschillende ontwikkelingen genoemd.


Wereldwijd


Europa

  • INSPIRE
  • CEN /TC 287: TR 15449 Geographic information – Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures

EU-richltijnen:


Nederland


previous Services Oriented Architecture (SOA) next