3.1 Architectuurlagen

From Geonovum Wiki
Revision as of 08:59, 22 December 2009 by Mvs-1977 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Geo-informatie heeft, net als beveiliging en beheer, betrekking op meerdere architectuurlagen (bedrijfsarchitectuur, informatie- en applicatiearchitectuur en technische architectuur). Bij beveiliging op de bedrijfslaag gaat het bijvoorbeeld om de veiligheid van medewerkers, producten en bedrijfsprocessen. Op de infomatie- en applicatielaag ligt de nadruk op de informatiebeveiliging: van gegevens (integriteit), van applicaties (beschikbaarheid) en van de communicatie (vertrouwelijkheid). Op de onderste laag (techniek) spreken we over authenticatie (PKI etc.) en encryptie, naast de fysieke aspecten (firewalls etc.).

Geo-informatie is, net als beveiliging, een facet van de architectuur. Geo-informatie heeft betrekking op alle architectuurlagen.

Services Oriented Architecture (SOA) next