Difference between revisions of "3.2.2 Positie van Geo-informatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
 
m (1 revision)
(No difference)

Revision as of 09:56, 26 September 2009


Een Architectuur – ook wel Enterprise Architectuur - beschrijft de organisatiebrede samenhang aan de hand van enkele deelarchitecturen, zoals de Business Architectuur, Informatie Architectuur, Applicatie Architectuur en Technische Infrastructuur Architectuur. Bij elk van de deelarchitecturen wordt gekeken naar de aspecten:

  • Waarom? Hierin wordt de context bekeken
  • Wat? Hierin wordt op conceptueel niveau een beschrijving gegeven van de situatie
  • Hoe? Hierin wordt op logisch niveau een oplossing geschetst
  • Waarmee? Hierin wordt op een fysiek niveau naar mogelijke oplossingen gekeken
  • Wanneer? Hierin wordt het transformatie pad van de huidige situatie naar de toekomstig gewenste situatie verder uitgewerkt.


Welke deelarchitecturen en facetten worden onderscheiden is min of meer afhankelijk van welk het architectuurraamwerk of –scholen wordt gewerkt (er bestaan verschillende raamwerken, zoals DYA, IAF, TOGAF, Dragon1, GEA). In de onderstaande figuur is het architectuurraamwerk van de Nederlandse e-overheid referentie architectuur NORA weergegeven. Beheer en Beveiliging zijn facetten van de Referentie Architectuur.


Architectuurraamwerk NORA 2.0

 

De deelarchitecturen worden onder de randvoorwaarden van het facet veiligheid (beveiliging) en efficiënt beheer ingevuld. Hiermee schept de Referentie Architectuur een breed overzicht van alle bovengenoemde aspecten waarmee het fundament voor samenhangende besluitvorming op het snijvlak van business en IT gelegd wordt. Doordat met een helikopterview inzicht wordt gecreëerd in de samenhang en verbanden binnen de organisatie van de e-overheid of organisatie (Enterprise Architectuur) wordt het mogelijk om ontwikkelingen op zowel bedrijfskundig als op technologisch niveau optimaal te kunnen benutten. Het in de Enterprise Architectuur geschetste raamwerk wordt als richtlijn gebruikt voor het verder uitwerken van een architectuur van de geo-informatievoorziening.

 

Geo-informatie als profiel van de Enterprise Architectuur van de Amerikaanse federale overheid

Gezien het verbindende karakter van geo-informatie en haar mogelijkheden in de vele uiteenlopende toepassingsdomeinen, wordt geo-informatie ook wel beschouwd als een facet van de architectuur (net als beveiliging en beheer). In de figuur is geo-informatie als facet c.q. profiel weergegeven van de Enterprise Architectuur van de Amerikaanse federale overheid (CIO Council).


Geo-informatie en NGII als facet of profiel van een Enterprise Architectuur neemt een specifieke positie in het raamwerk. Het is niet nodig voor alle onderdelen van een architectuurraamwerk een specifieke geo-informatie of NGII invulling te geven. In de figuren zijn aspecten van de NGII ‘gemapped’ op twee architectuur raamwerken, die van NORA en het IAF (Cap Gemini).

NGII aspecten en architectuur raamwerk NORA


NGII aspecten en architectuur raamwerk IAF (Cap gemini)


previous Services Oriented Architecture (SOA) next