3.2.3 e-Overheid en de NGII

From Geonovum Wiki
Revision as of 08:56, 4 January 2010 by Mvs-1977 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


In de figuur hieronder is een overzicht gegeven van de inpassingen van GII en geo-informatie binnen de e-overheid in Nederland. De figuur laat zien hoe geo-informatie een rol speelt in de diverse onderdelen van de e-overheid dienstverleningsmodel.

Overzichtsplaat e-overheid vanuit NGII perspectief
























In de kolom Data zijn diverse geo-informatie bronnen opgenomen. Een aantal daarvan is tevens een basisregistratie. Het Nederlandse kabinet heeft basisregistraties aangewezen die de vitale gegevens bevatten van en voor de overheid. Voor elke administratie is één organisatie verantwoordelijk, zodat de officiële gegevens op één plek te vinden zijn en er niet meerdere administraties naast elkaar bestaan. Naast de geografische basisregistraties, zijn in Nederland tussen de 250-500 geo-registraties beschikbaar. Deze worden binnen de context van e-overheid op een servicegerichte wijze beschikbaar gesteld en toegankelijk gemaakt. Voor het beschikbaar stellen van geo-informatie worden geografische services ingezet (geoservices). Deze geoservices kunnen worden aangeboden vanuit één centrale organisatie in geval van de basisregistraties (landelijke voorzieningen) of decentraal via bronhouders. Ook geo-informatie kent enkele landelijke voorzieningen voor de e-overheid zoals het nationaal georegister en het risicoregister van de provincies. Tot slot biedt de e-overheid diverse gemeenschappelijke componenten aan voor de publicatie van overheidsinformatie op publieke websites. GEOZET als geografische zoek- en toondienst is de gemeenschappelijke component voor overheidswebsites, die het mogelijk maakt geo-informatie op publieke websites (frontoffices) te vinden en te raadplegen.



previous Services Oriented Architecture (SOA) next