3.2 Referentiearchitectuur

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:44, 22 December 2009 by Mvs-1977 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


De NGII Referentie Architectuur wordt op dit moment gevormd door een drietal openbare documenten:

  1. Gideon (VROM, 2008)
  2. Framework van standaarden (Geonovum, 2007)
  3. INSPIRE documenten (i.h.b. Smits, 2002).


De paragraaf over geo-informatie in NORA 2.0 (ICTU, 2007) is buiten beschouwing gelaten omdat deze een subset is van het Framework van Standaarden (Geonovum, 2008).

In deze huidige setting van drie hierboven genoemde referentie documenten gaat verandering komen. In ieder geval zal met NORA 3.0 een Katern Geo verschijnen. Daarmee wordt het facet Geo binnen de referentie architectuur van de e-overheid vastgelegd. Het is niet ondenkbaar, dat er ter aanvulling ook overzichtskaarten, zoals ontwikkeld voor de e-overheid, worden toegesneden op geo-informatie. Zo wordt de rol van geo-informatie binnen de e-overheid vastgelegd.

Naast de referentie architectuur geo-informatie voor de e-overheid, zullen ook andere referentie documenten opgesteld dienen te worden. Denk daarbij aan referentie documenten voor:

  • begrippen van de NGII;
  • geografische diensten (services);
  • geografische verwerkingsprocessen;
  • etc..

Uiteindelijk zal van de referentie architectuur een samenhangend geheel worden gemaakt voor een eenduidig beeld van de NGII. Dit kan op verschillende wijzen:

  1. via een positie paper waarin de relatie tussen de diverse bovengenoemde referentie documenten is beschreven en waarin instructies staan hoe met deze documenten moet worden om gegaan in de praktijk;
  2. via een referentie architectuur document voor GII binnen de overheid, waarin de gehele beschrijving van de referentie architectuur is opgenomen. Een voorbeeld daarvan is te vinden in GDI-DE (2007);
  3. via een referentie architectuur document voor geo-infomatie, waarin de gehele beschrijving van de referentie architectuur is opgenomen. Een voorbeeld daarvan is te vinden in CIO Council (2009).


Vanuit de NGII referentie architectuur is de Project Start Architectuur (PSA) een hulpmiddel om wijzigingen in de geo-informatievoorziening uit te voren binnen de context van de NGII. De PSA geeft richting aan de oplossing, maar is niet de oplossing zelf. De oplossing zelf is onderdeel van het GII-project. De PSA biedt kader en context in de vorm van principes, beleid en standaarden.

Werk-in-uitvoering.png

In onderstaande figuur is aangegeven, dat ook "best practises" documenten van PSA, kunnen helpen om snel aan de slag te gaan met GII-project. Deze "best practises" moeten nog gemaakt worden.

 

Positionering t.o.v NGII referentie architectuur en de GII-projecten


previous Services Oriented Architecture (SOA) next