3.2 Referentiearchitectuur

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:53, 5 August 2009 by Mvs-1977 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


De NGII Referentie Architectuur wordt op dit moment gevormd door een drietal openbare documenten:

  1. Gideon (VROM, 2008)
  2. Framework van standaarden (Geonovum, 2007)
  3. INSPIRE documenten (i.h.b. Smits, 2002)


De paragraaf over geo-informatie in NORA 2.0 (ICTU, 2007) is buiten beschouwing gelaten omdat deze een subset is van het Framework van Standaarden (Geonovum, 2008).

In deze huidige setting van drie hierboven genoemde referentie documenten gaat verandering komen. In ieder geval zal met NORA 3.0 een Kartern Geo verschijnen. Daarmee wordt het facet Geo binnen de referentie architectuur van de e-overheid vastgelegd. Aanvullend is niet ondenkbaar, dat ook overzichtskaarten, zoals ontwikkeld voor de e-overheid, wordt toegesneden op geo-informatie om de rol van geo-informatie binnen de e-overheid vast te leggen.

Naast de referentie architectuur geo-informatie voor de e-overheid, zullen ook andere referentie documenten opgesteld dienen te worden. Denk daarbij aan referentie documenten voor:

  • Begrippen van de NGII
  • Geografische diensten (services)
  • Geografische verwerkingsprocessen
  • Etc.

Uiteindelijk zal voor eenduidig beeld van de referentie architectuur van de NGII een samenhangend geheel worden gemaakt. Dit kan op verschillende wijzen:

  1. Via een positie paper waarin de relatie tussen de diverse bovengenoemde referentie documenten is beschreven en instructies zijn aan te treffen hoe met deze documenten in de praktijk om te gaan;
  2. Via een referentie architectuur document voor GII binnen de overheid, waarin de gehele beschrijving van de referentie architectuur is opgenomen. Een voorbeeld daarvan is te vinden in GDI-DE (2007);#Via een referentie architectuur document voor geo-infomatie, waarin de gehele beschrijving van de referentie architectuur is opgenomen. Een voorbeeld daarvan is te vinden in CIO Council (2009).


Vanuit de NGII referentie architectuur is de Project Start Architectuur (PSA) een hulpmiddel om wijzigingen in de geo-infomatievoorziening binnen de context van de NGII uit te voeren. De PSA geeft richting aan de oplossing, maar is niet de oplossing zelf. De oplossing zelf is onderdeel van het GII-project. De PSA biedt kader en context in de vorm van principes, beleid en standaarden.

Werk-in-uitvoering.png

In onderstaande figuur is aangegeven, dat ook PSA best practises documenten helpen om in de praktijk snel een eenduidig aan de slag te kunnen met GII-project. Deze best practises dienen nog gemaakt te worden.

 

Positionering t.o.v NGII referentie architectuur en de GII-projecten


previous Services Oriented Architecture (SOA) next