3.3.1 SOA Business Case

From Geonovum Wiki
Revision as of 13:50, 5 August 2009 by Mvs-1977 (talk | contribs) (Standaardisatie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Hergebruik

Een van de grootste voordelen van een servicegerichte architectuur is hergebruik van reeds aanwezige informatie en functionaliteit. Door combinatie van deze diensten kunnen eenvoudig en vooral snel nieuwe diensten worden samengesteld. Dit klinkt goed, maar het is direct duidelijk dat hergebruik van bestaande diensten pas te realiseren valt als het organisatorisch goed geregeld is. Denk hierbij alleen al aan verantwoordelijkheid en kwaliteit(garantie) van de aangeboden dienst. Vandaar dat het verstandig is de O uit SOA, die staat voor “oriënteer” te zien als de O van organisatie. Dit om te voorkomen dat direct in de eerste valkuil gestapt wordt en een servicegerichte architectuur als een technisch foefje gezien wordt.
Wat een servicegerichte architectuur anders maakt is dat het eenvoudiger is om het concept en de mogelijkheden te laten landen bij de business afdelingen dan bij ICT. De gehanteerde taal en toepassing zijn business gericht en niet langer ICT gericht.


Standaardisatie

Een onderschat voordeel van servicegerichte architectuur is de extra stap naar meer standaardisatie in en tussen bedrijfsprocessen. Om diensten herbruikbaar te maken moet nagedacht worden over het standaardiseren van informatie, om met gebruikers van diensten op eenduidige manier over informatie te communiceren. Vastleggen van de semantiek van gegevens (een eenduidig, breed inzetbaar begrippenkader) is een belangrijke stap in het servicegerichte architectuur proces. Het zorgt ervoor dat binnen een organisatie dezelfde ‘taal’ gesproken wordt. Verstandig is dit op een centrale plek binnen de organisatie te beleggen. Miscommunicatie zal hierdoor sterk afnemen, wat een onderschat voordeel is. De lijn doortrekkend dat standaardisatie op zich al voordelen met zich meebrengt, geeft aan dat introductie van het gedachtegoed al voordelen oplevert en praktisch toepassen niet direct noodzakelijk is.
Standaardisatie op technisch vlak is bij een servicegerichte architectuur breed. Tal van standaarden zijn vastgelegd die het definiëren, hergebruiken en procesmatig aansturen van services eenduidig beschrijven. Gebruikmaken van deze standaarden maakt dat het uitwisselen van diensten en processen binnen en buiten de grenzen van de organisatie technisch eenvoudig is. Standaardisatie op het begrippenkader en de semantiek van de informatie is een voorwaarde om dit met succes in een breder perspectief te realiseren.previous Services Oriented Architecture (SOA) next