3.3 Services Oriented Architectuur (SOA)

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:01, 4 January 2010 by Mvs-1977 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Een servicegerichte architectuur is een middel om de bedrijfsvoering - in het Nederlands steeds vaker aangeduid met "de business" - sneller en effectiever te ondersteunen vanuit IT. Het is een logisch antwoord op de businessvraag naar een groterreactievermogen, dit als gevolg van een steeds sneller fluctuerende consumentenvraag, heviger concurrentie en veranderende wet- en regelgeving. In technische zin is een servicegerichte architectuur een op diensten gebaseerde ICT-architectuur of blauwdruk. Uitgaand van een bestaand applicatie landschap is servicegerichte architectuur een manier om in dat landschap specifieke services te identificeren en er gebruik van te maken.

“Een service is een herkenbaar stuk functionaliteit dat waarde toevoegt voor de afnemer”

Dit betekent dat niet meer wordt gedacht in de functionaliteit van een applicatie maar direct in gerichte businessfunctionaliteit, bijvoorbeeld het opvragen en muteren van een bestemmingsfunctie. Deze functionaliteit blijft onderdeel van de aanwezige applicatie, maar wordt toegankelijk gemaakt als extern benaderbare functionaliteit. Tevens is service oriëntatie een middel om beleid en richtlijnen te definiëren die het mogelijk maken de huidige bedrijfsvoering en productontwikkeling flexibeler en effectiever te regelen. Een intrinsiek onderdeel van de servicegerichte architectuur is de praktische invulling (realisatie) van dit (ICT) beleid.

Een servicegerichte architectuur bouwt voort op webtechnologie die de afgelopen jaren de tot voor kort leverancierspecifieke oplossingen voor data integratie letterlijk en figuurlijk heeft 'open' gebroken. De onderstaande figuur toont de technische positionering van een servicegerichte architectuur naar organisatorisch en data-inhoudelijk bereik.

SOA in relatie tot groeifase organisatie.PNG

Open standaarden betekent meer bewegingsvrijheid in het kiezen van technische oplossingen en in de keuze van leveranciers. Er ontstaat een platform- en leverancieronafhankelijke oplossing. Dat betekent overigens niet dat er binnen het scala van open standaarden geen 'concurrentie' is. Zo stelt het NORA ten aanzien van berichtenverkeer, een belangrijke technische component van een SOA:


"Vanuit verschillende programma’s die in het kader van e-overheid worden uitgevoerd is een

eerste begin gemaakt met het ontwikkelen van een transparante architectuur voor het berichtenverkeer. Daarbij is geconstateerd dat een tweetal, nu nog enigszins concurrerende standaarden, in de praktijk

dominant aan het worden zijn: ebXML en de Webservicesfamilie."


Het is van belang te signaleren dat de afstemming tussen IT en business van cruciaal belang is bij het realiseren van een servicegerichte architectuur. Niet alleen gaan deze werelden steeds meer dezelfde taal spreken (businessfunctionaliteit), maar IT de business ook steeds inhoudelijker moeten begrijpen. Deze toevoeging van de business context maakt dat een servicegerichte architectuur complexer is dan eerdere, primair technisch-gerichte initiatieven. De mogelijkheden om missers te maken bij het inrichten van een servicegerichte architectuur zijn hierdoor groter. Deze paragraaf Services Oriented Architectuur (SOA) zal de kenmerken en standaarden beschrijven.


previous Services Oriented Architecture (SOA) next