3.5.4 Implementatie

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Implementatie van SOA


Het MT van IngClub heeft Xpert opdracht gegeven om SOA te implementeren.
Daarbij worden een aantal nadere voorwaarden gesteld:

 • De bedrijfsprocessen moeten gewoon door kunnen gaan. De ontwikkeling moet dus in een paralleltraject plaatsvinden.
 • De overstap naar het gebruik van SOA mag niet opeens voor 100% plaatsvinden, maar moet stapsgewijs worden ingevoerd.
 • Tijdens het overgangstraject kunnen er zaken onvoorzien misgaan in de productieomgeving. In zo’n geval moet IngClub direct kunnen terugvallen op de oude werkwijze, totdat de eerder mislukte stap nogmaals gezet kan worden.
 • Expert moet de fall back-voorziening betrekken bij de planning van de uitfasering van de oude werkwijze.
 • De planning van de overgang naar SOA gebruik, moet zijn gebaseerd op een opdeling in werkprocessen (technisch / inhoudelijk) en binnen de werkprocessen op de afhankelijkheidsrelaties. Omdit te kunnen doen, moet eerst dat kunnen.


Het plan omvat ook de personele kanten van de operatie: bijscholen en herplaatsen, aangevuld met afstoten en aannemen. Het moet dus duidelijk worden welke kennis nodig is om SOA operationeel te maken en te houden, of - en zo ja - waar die kennis aanwezig is in de organisatie. Als die kennis niet aanwezig is, is opleiding van bestaand personeel een optie, eventueel in combinatie met het aannemen van SOA-kundig nieuw personeel.


Vereisten

De volgende vereisten worden gesteld bij de implementatie van SOA:

 • veranderingen stapsgewijs invoeren;
 • personeel tijdig bijscholen.


Details

Let op de volgende details bij de implementatie van SOA:

 • Waar wordt het beheer belegd van de systemen onder de nieuwe architectuur: bij de eigen ICT-afdeling of wordt dit uitbesteed?
 • Wordt de nieuwe software gebouwd met commerciële software of met Open Source software?
 • Welke behoefte is er aan bijscholing van personeel (zowel gebruikers als beheerders)?
 • Wanneer, waar en door wie kan de opleiding gerealiseerd worden?
 • Zal tijdens de overgang naar de nieuwe situatie het bedrijfsproces op een lager pitje worden gezet? Zo ja, welke onderdelen?
 • Wie gaat wanneer de veranderde werkwijze en procedures in de nieuwe situatie vastleggen?
 • Wie zorgt wanneer voor eventueel noodzakelijke vervanging van apparatuur?
 • Wie zorgt dat de datasets en databases in de nieuwe situatie kunnen functioneren?


Faalfactoren

De volgende factoren zijn van invloed op het falen van de implementatie van SOA:

 • geen regie bij het proces vanuit de management top;
 • tekort aan inzetbare menskracht;
 • gebrek aan inzetbare SOA-relevante deskundigheid;
 • normale doorgang van bedrijfsprocessen is niet als voorwaarde gesteld aan de uitvoerder;
 • invoering SOA is niet stapsgewijs maar als een "Big Bang" ingevoerd;
 • gebrek aan geduld om op totstandkoming van de brede standaard te wachten;
 • veel afhankelijkheden tussen (deel)projecten;
 • risicobeperkingsmaatregelen zijn niet uitgevoerd.previous Services Oriented Architecture (SOA) next