Difference between revisions of "3.5.4 Implementatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
(Faalfactoren bij Implementatie)
 
m (1 revision)
(No difference)

Revision as of 09:56, 26 September 2009


Implementatie van SOA


het MT van IngClub heeft opdracht gegeven aan Xpert om SOA te implementeren.
Daarbij worden een aantal nadere voorwaarden gesteld:

 • De bedrijfsprocessen moeten gewoon door kunnen gaan. De ontwikkeling moet dus in een paralleltraject plaatsvinden.
 • De overstap naar het gebruik van SOA mag niet opeens voor 100% plaatsvinden, maar moet stapsgewijs.
 • Tijdens het overgangstraject kunnen er zaken onvoorzien misgaan in de productieomgeving. Dan moet IngClub direct kunnen terugvallen op de oude werkwijze, totdat de mislukte stap nogmaals gezet kan worden.
 • Bij de planning van de uitfasering van de oude werkwijze moet Xpert de fall back-voorziening erin betrekken.
 • De planning van de overgang naar SOA gebruik, moet zijn gebaseerd op een opdeling in werkprocessen (technisch / inhoudelijk) en daarbinnen op de afhankelijkheidsrelaties (om dit te kunnen doen moet eerst dat kunnen).


Het plan omvat ook de personele kanten van de operatie: bijscholen en herplaatsen, aangevuld met afstoten en aannemen. Er moet dus duidelijk worden welke kennis nodig is voor het operationeel krijgen en houden van SOA, of en zo ja waar die kennis aanwezig is in de organisatie. Als die kennis niet aanwezig is, is opleiding van bestaand personeel een optie, eventueel in combinatie met het aannemen van SOA-kundig nieuw personeel.


Vereisten

De volgende vereisten worden gesteld bij de implementatie van SOA:

 • Veranderingen stapsgewijs invoeren
 • Personeel tijdig bijscholen


Details

Let op de volgende details bij de implementatie van SOA:

 • Waar wordt het beheer belegd van de systemen onder de nieuwe architectuur: de eigen ICT-afdeling of wordt dit uitbesteed?
 • Wordt de nieuwe software gebouwd met commerciële software of met Open Source software?
 • Welke behoefte is er aan bijscholing van personeel (zowel gebruikers als beheerders)?
 • Wanneer, waar en door wie kan de oplieiding gerealiseerd worden?
 • Zal tijdens de overgang naar de nieuwe situatie het bedrijfsproces op een lager pitje worden gezet? Zo ja, welke onderdelen?
 • Wie gaat wanneer de veranderde werkwijze en procedures in de nieuwe situatie vastleggen?
 • Wie zorgt wanneer voor evtueel noodzakelijke vervanging van apparatuur?
 • Wie zorgt dat de datasets en databases in de nieuwe situatie kunnen functioneren?


Faalfactoren

De volgende factoren zijn van invloed op het falen van de implementatie van SOA:

 • Geen regie op het proces vanuit de management top
 • Tekort aan inzetbare menskracht
 • Gebrek aan inzetbare SOA-relevante deskundigheid
 • Normale doorgang van bedrijfsprocessen is niet als voorwaarde gesteld aan de uitvoerder
 • Invoering SOA niet is stapsgewijs maar als een "Big Bang"
 • Gebrek aan geduld om op totstandkoming van de brede standaard te wachten
 • Veel afhankelijkheden tussen (deel)projecten
 • Risicobeperkingsmaatregelen niet uitvoerenprevious Services Oriented Architecture (SOA) next