Difference between revisions of "3.5.5 Voorbeelden van SOA implementaties in geo-Nederland"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
 
m (1 revision)
(No difference)

Revision as of 09:56, 26 September 2009


== Voorbeelden van SOA implementatie in geo-Nederland ==


1. Rijkswaterstaat AGI (nu: DID, Data-ICT-Dienst)
RWS is een grote organisatie met een aantal regionale vestigingen en met vele taakgebieden. Deze hebben elk hun eigen jargon. Geografische locatie is de verbindende factor. In 2003 kreeg AGI opdracht zich om te vormen van RWS Dienst tot Agentschap van het ministerie. Daar hoorde zowel een organisatorische als een ICT-herorientatie bij.
Als strategisch doel werd geformuleerd: een RWS-brede geo-infrastructuur met een geoservices architectuur voor interne en externe gebruikers, waar data gebracht en gehaald kunnen worden: via open standaarden en open software, ook open source.
Voorzien werd dat het toenmalige aantal van 4000 aparte software systemen zou worden teruggebracht naar 400, met volstrekt uitwisselbare en te integreren data. Daarnaast werd een personeelsreductie van 30% voorzien.
In 2008 werd de stand van zaken door Ardy Siegert gepresenteerd. Enkele punten daaruit zijn:

  • Door de implementatie van de geoservices architectuur zijn de bestaande datasets beter toegankelijk geworden door de hele organisatie heen.
  • De traditionele vrijheden van 'power users' en de ruimte voor creativiteit voor ontwikkelaars zijn ingeperkt: er moet gewerkt worden binnen een strak raamwerk van standaarden.
  • Er is minder ICT-beheerpersoneel, en ze zijn hoger opgeleid.

Een van de belangrijkste conclusies was: je moet de menselijke factor niet uit het oog verliezen. Organisatorische aspecten zijn moeilijker te beheersen dan de technische aspecten.
(bron: VI Matrix september 2005, Siegert 2008)
2. Gemeente Oldenzaal
Als lid van de coöperatieve vereniging Dimpact krijgt de gemeente beschikking over een aantal modulaire basiscomponenten voor optimale elektronische dienstverlening. Bij de gemeente Oldenzaal kan men daarmee onder meer: - koppelen aan de BAG van alle gegevens met een locatiecomponent - digitale aanvraag van kapvergunningen via een Web Map Service (WMS) - koppeling tussen de uitvoering van de Wkpb en GIS, gevisualiseerd in een WMS. Eigenlijk kan Oldenzaal met met de basiscomponenten een compleet gemeentelijk informatiesysteem opzetten. De belangrijkste componenten in de Dimpact benadering zijn: - de gegevensmakelaar Emaxx Mid Office (gebruikt de BPEL procesmodelleringtaal) - een gegevensmagazijn in ASP met een open source Postgres database. - de GeoWkpb applicatie van ESRI Daarnaast wordt in Oldenzaal aanvullende software gebruikt voor procesbeschrijving, voor workflow management en voor document management. Daarnaast is inzicht noodzakelijk in werkprocessen en informatiestromen. Daarvoor zijn de Wkpb-procesbeschrijvingen van Ofelon ingekocht, en aangepast aan de Oldenzaalse werkwijze. Voor deze gemeente was met name het beschrijven van de werkprocessen een flinke opgave, terwijl ook de communicatie tussen de diverse betrokken applicaties nog moest worden uitgewerkt in overleg met de leveranciers. bron: VI Matrix, september 2007


3. DCMR Milieudienst Rijnmond
De MiRO-Plus Gisviewer is gemaakt met Open Source Software (eerst MapServer en Chameleon, later met GeoServer en OpenLayers). Er is daarbij een catalogus gemaakt om de grote verzameling datasets van de DCMR te kunnen ontsluiten. De catalogus maakt gebruik van een Oracle database. Qua functionaliteit is al enkele jaren geleden een geoportaal gemaakt, waarmee belangstellenden milieuvergunninginformatie kunnen opvragen via de DCMR-website. Onlangs heeft het uiterlijk daarvan een Google Maps karakter gekregen. Daarnaast wordt begonnen met de uitwisseling van informatie met ketenpartners via geowebservices. Men heeft een bewuste afweging gemaakt rond het wel of niet gebruiken van Open Source software. Bij DCMR is men van mening dat in de nabije toekomst de inzet van op open source GIS-software gebaseerde applicaties zal toenemen.
bron: VI Matrix, september 2008


4. Andere voorbeelden
Er zijn al vele voorbeelden van op services gebaseerde applicaties:5. SOA So What Masterclass demo kit (maart 2008)
Een doe-het-zelf bouwpakket met handleiding, waarmee, tijdens die cursus, vrijwel alle deelnemers binnen anderhalf uur een lokale webservice in de lucht hadden.
Download het bouwpakket.

Meer over Open Source software


previous Services Oriented Architecture (SOA) next