3.5 Invoering SOA op Hoofdlijnen

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Bij de invoering van Services Oriented Architecture (SOA) in een organisatie worden vier fasen onderscheiden:

4fasen.png

 


Fase 1 - Probleemsignalering - toelichting
Faalfactoren - Details - Vereisten
Fase 2 - QuickScan - toelichting
Faalfactoren - Details - Vereisten

Fase 3 - Proof of Concept + Plan van Aanpak - toelichting

Faalfactoren - Details - VereistenFase 4 - Implementatie - toelichting
Faalfactoren - Details - VereistenIn deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van een ficitieve organisatie om de invoering van SOA op hoofdlijnen te illustreren.


previous Services Oriented Architecture (SOA) next