3.5 Invoering SOA op Hoofdlijnen

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:56, 26 September 2009 by Admin (talk | contribs) (1 revision)
Jump to: navigation, search


De invoering van Services Oriented Architecture (SOA) in een organisatie wordt onderscheiden in 4 fasen:

4fasen.png

 

Fase 1 - Probleemsignalering - toelichting Faalfactoren - Details - Vereisten
Fase 2 - QuickScan - toelichting
Faalfactoren - Details - Vereisten

Fase 3 - Proof of Concept + Plan van Aanpak - toelichting

Faalfactoren - Details - VereistenFase 4 - Implementatie - toelichting
Faalfactoren - Details - VereistenIn deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van een ficiteve organisatie om de invoering van SOA op hoofdlijnen te illustreren.


previous Services Oriented Architecture (SOA) next