3.6.9 Spelen met services

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:56, 26 September 2009 by Admin (talk | contribs) (1 revision)
Jump to: navigation, search


Introductie

Onderstaande film geeft en introductie voor Designer spelen met services.
Handleiding

Designer starten

Om Designer te kunnen gebruiken, moet de Flash Player geïnstalleerd zijn op de computer van de gebruiker. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de gebruiker aangeboden worden Flash Player te installeren. Designer kan gestart worden door met een web browser naar Designer te surfen. Zodra Designer gedownload is, verschijnt het Designer scherm: (Figuur 1).

Designer-1.PNG
Figuur 1 Designer

Biblets aanmaken

Linksboven in het scherm staat de zogenaamde “Bibrary”. Deze bevat knoppen waarmee componenten, de zogenaamde biblets, aangemaakt kunnen worden in Designer. Deze biblets bieden een bepaalde functionaliteit aan. Door op een knop te klikken, wordt de corresponderende biblets aangemaakt. De biblets kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

Biblets koppelen

Biblets kunnen worden gekoppeld en beschikken hiervoor de biblets over een ketting. Door deze ketting naar de ketting van een andere biblet te slepen, kan gecontroleerd worden of twee biblets aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Als dat niet het geval is, wordt een rood kruis getoond bij de ketting die versleept wordt.
Als dat wel het geval is, verdwijnt het kruis en kunnen de biblets gekoppeld worden door de ketting los te laten (zie Figuur 2). Het maakt niet uit welke kant de ketting op gesleept wordt. Koppelingen tussen biblets worden weergegeven door middel van rode lijnen tussen de verschillende schermen.

Designer-2.PNG
Figuur 2 Koppelen componenten

Beschikbare componenten

Map

De component Map kan gebruikt worden voor het visualiseren van image (WMS) en feature (WFS) services. De Map biedt de gebruikelijke internet GIS viewer functionaliteit zoals pannen, zoomen en identify. De Map is koppelbaar aan:

 • Legend
 • Locator
 • Navigation map
 • WMS layer
 • WFS layer
 • CTS


Legend

De component Legend is een inhoudsopgave van een kaart en biedt de mogelijkheid om de volgorde van lagen aan te passen, lagen te verwijderen en in te zoomen op de extent van een laag in de kaart.
De Legend is koppelbaar aan:

 • Map


Locator

De component Locator biedt de mogelijkheid om 6 positie postcodes in te voeren. Als de gebruiker op “Locate” klikt, worden de coördinaten van de ingevoerde postcode opgezocht. Als de gebruiker een of meerdere Maps aan de Locator gekoppeld heeft, zoomt deze Maps in op de gevonden postcode.
De Locator is Koppelbaar aan:

 • Map


Navigation map

De component Navigation map toont volledige extent van de kaart. Daarop wordt het gebied gemarkeerd waarop de gebruiker ingezoomd is
De Navigation map is koppelbaar aan:

 • Map


WMS

Voer de URL van een WMS in of selecteer een van de voorgedefinieerde WMS-en. Klik vervolgens op “Load capabilities” (zie Figuur 3) en de kaartlagen zoals die gedefinieerd zijn in het betreffende WMS worden geladen. Van deze lagen kan vervolgens een nieuwe biblet gemaakt worden door op de “Create biblet”knop te klikken. Voor deze nieuwe biblet wordt een nieuw schem met een preview tab, een legendgraphic tab (indien beschikbaar) en een instellingen tab getoond. De mogelijkheden van het instellingenscherm zijn afhankelijk van de mogelijkheden die het onderliggende WMS biedt (zie Figuur 4).

Designer-3.PNG
Figuur 3 Invoeren URL, “Load capabilities” knop

Designer-4.PNG
Figuur 4 WMS, lijst van lagen, preview, legendgraphic en instellingen tabs

De WMS is koppelbaar aan:

 • Map


WFS

Voer de URL van een WFS in of selecteer een van de voorgedefinieerde WFS-en. Klik vervolgens op “Load capabilities” en de kaartlagen zoals die gedefinieerd zijn in het betreffende WFS worden getoond. Van deze lagen kan vervolgens een nieuw biblet gemaakt worden door op de “Create biblet”knop te klikken. Voor deze nieuwe biblet worden een preview en een instellingscherm getoond. In dit scherm kan de kleur waarmee de laag weergegeven aangepast worden en de hoeveelheid objecten die opgehaald moet worden van de service (zie Figuur 5).

Designer-5.PNG
Figuur 5 WFS, invoerscherm URL, preview, lijst met lagen en instellingen

De WFS is koppelbaar aan:

 • Map


CSW

De component CSW werkt op eenzelfde manier als het toevoegen van een WMS en een WFS: voer een URL in of selecteer er een uit de voorgedefinieerde lijst en klik “Load capabilities”. Echter, als dat gebeurd is, wordt geen lijst met kaartlagen getoond, maar een scherm met twee tabs: een tab waar filter op samengesteld kan worden en tab met gevonden records (zie Figuur 6).
Standaard worden alle records teruggegeven. Daarom bevat de tab met de gevonden records 'tab pagination' waarmee de gebruiker door de gevonden records heen kan browsen. Van de gevonden records wordt de titel plus het eerste deel van de samenvatting getoond. Daarnaast beschikt elk record over een “More” knop voor het opvragen van de overige aanwezige metadata. Als in het metadata record een service beschreven wordt conform het Nederlands profiel, bestaat de mogelijkheid om daar weer een biblet van te maken met de “Create biblet”knop.
De CSW query kan verfijnd worden door een filter in te stellen. Er kan gezocht worden op “AnyText” (“any” in geval van een Geonetwork CSW), “Title” en “Subject”. Operator kan “contains” of “equals” zijn. In het eerste geval kan het % teken als wildcard gebruiken. In de bounding box tab kan een extent opgegeven worden in WGS84 coördinaten. Na het klikken van de “Create filter” knop wordt een nieuw verzoek naar de CSW server gestuurd, de resultaten worden weer getoond in de “Records”tab.

Designer-6.PNG
Figuur 6 CSW filter en records

De CSW is koppelbaar aan:

 • CTS


CTS

Coordinate Transformation Service (CTS) biedt de mogelijkheid om een bounding box filter toe te passen.
De bounding box moet opgegeven worden in WGS84 (latlon coördinaten). De kaart is echter in RD coördinaten. Om de extent van de kaart toch te kunnen gebruiken als invoer voor het bounding box filter, kan een Coordinate Transformation Service (CTS) gebruikt worden om coördinaten om te zetten van RD naar WGS84. Koppel een map aan een CTS en het CTS aan een CSW en de coördinaten in het bounding box filter invoerscherm van de CSW worden aangepast zodra de extent van de kaart verandert.

Designer-7.PNG

De CTS is koppelbaar aan:

 • CSW
 • Map


Bekende problemen

 • Koppelingen worden niet altijd verwijderd na het verwijderen van een biblet.
 • Het verwijderen van een CSW gaat verkeerd als er een CTS aan gekoppeld is geweest.


previous Services Oriented Architecture (SOA) next