3.7.1 Atlas Demonstrator

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Atlas Leefomgeving

Het doel van de Atlas Leefomgeving is alle informatiebronnen die bijdragen aan de informatie over de eigen leefomgeving in één website bij elkaar te brengen. Hiervoor wordt het principe 'Data bij de Bron' zoveel mogelijk nagestreeft. Dit betekent dat provincies, gemeenten, waterschappen en nationale eigenaren van gegevensbronnen hun informatie via services beschikbaar stellen. het beschikbaar stellen gebeurt met kaartservices volgens de OGC/ISO standaarden met het Nederlandse profiel zoals deze zijn vastgesteld. Eerste wordt met de demonstrator hieronder gekeken naar informatie over lucht, geluid en groen.


Waarom een Demonstrator

In de eerste fase wordt uitgezocht welke mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld voor de harmonisering en uitwisseling van gegevens. De Atlas Demonstrator doet dit samen met enkele gemeenten en provincies die betrokken zijn bij de opzet van de atlas.

In de praktijk betekent dit een samenwerking tussen:

  • de gebruikers (panels van burgers en professionals);
  • wetenschappelijke instituten zoals het RIVM en Alterra;
  • deelnemende bronhouders (o.a. de betrokken gemeenten en provincies);
  • organisaties die zich bezighouden met het ontwikkelen van een infrastructuur voor het uitwisselen van geo-informatie. Dit zijn: Ruimte voor Geo-Informatie (RGI), GeoLoketten en Geonovum.


Website Atlas Leefomgeving is hulpmiddel bij verplichte openbaarmaking

Van overheden wordt verwacht dat zij hun milieu-informatie actief openbaar maken. Zij staan steeds vaker voor de vraag of en hoe ze milieu-informatie openbaar moeten maken. De website van Atlas Leefomgeving biedt het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen de technische mogelijkheden om dit eenvoudig uit te voeren. Door het bij elkaar brengen van verschillende gegevensbestanden ontstaat een samenhangend beeld van de kwaliteit van de leefomgeving en het effect op de gezondheid.


Architectuur van de Atlas Demonstrator

De architectuur van de demonstrator volgt de services georiënteerde benadering. In onderstaand schema is deze op hoofdlijnen weergegeven.

Atlas-architectuur.png

Software

WMS kaartservices worden door de bronhouders gepubliceerd, veelal op basis van ESRI software. De webapplicatie is gemaakt met Luigi, een framework voor kaartviewers voor het web gebaseerd op Flash. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 'Flex' en 'Ruby on Rails'. De gebruikte catalogus software is eXcat.


Mogelijkheden

Voorbeelden in de Atlas:

Kijken:

Kijken

Vergelijken:

vergelijken

Alle kaarten (services):

alle kaarten

Kaarten (services) toevoegen:

Kaarten (Services) toevoegen

Kaarten op de eigen website embedden:

Kaart Embedden


previous Services Oriented Architecture (SOA) next