3.7.2 Weidevogels

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Inleiding

Met behulp van de weidevogel applicatie kunnen eindgebruikers (leden van agrarische natuurverenigingen) geografische gegevens met betrekking tot het beheer van grasland invoeren. Daarnaast kunnen gegevens over de territoria van weidevogels ingevoerd worden, zoals de locatie van de weidevogelnesten. Deze gegevens worden gebruikt om uit te rekenen hoe geschikt het ingevoerde beheer is voor weidevogels. De uitkomsten van deze analyse kunnen gebruikt worden om het beheer eventueel aan te passen.

Limosa screenshot small.png

Het artikel van Bas Vanmeulenbrouk ea. gaat dieper in op de applicatie en de wijze van gebruik van de applicatie.


Gebruikte standaarden

De standaarden die door de weidevogel applicatie worden gebruikt:

  • WMS voor het renderen van kaarten, styling vindt plaats door middel van SLD;
  • WFS-T voor het ophalen en wegschrijven van features.


Gebruikte software

Het systeem maakt gebruik van zowel open source als proprietary software:

  • GeoServer wordt gebruikt als WMS/WFS-T;
  • data wordt opgeslagen in een Oracle database;
  • analyse vindt plaats met behulp van ArcGIS.previous Services Oriented Architecture (SOA) next