3.7.8 KLIC-online

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Voor het plannen en uitvoeren van graafwerk of ter oriëntatie op een bepaald gebied is er informatie nodig over locatie en aard van in de grond aanwezige netwerken van kabels en leidingen. Deze informatie bevindt zich bij diverse netbeheerders zoals gemeenten en nuts-bedrijven. Het systeem KLIC-online is opgezet als centraal punt voor ontsluiting van de informatie over deze netwerken.


Services

Alle betrokken partijen dienen aan te sluiten op KLIC-online met webservices die conformeren aan het Berichtenmodel voor Kabels en Leidingen (BMKL). Dit berichtenmodel is wat betreft de informatie-uitwisseling gebaseerd op het http://www.kadaster.nl/klic/documentatie/IMKL.pdf¨Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)].


De implementatie van beide modellen in KLIC-online vormt een mooi samenspel tussen webservice specificaties uit de algemene IT-wereld, W3C en OASIS, en de Geo-IT wereld (OGC). De schema's en berichtdefinities zijn hier te vinden.

Een voorbeeld van een graafbericht.


Software

Een voorbeeld van software waarmee aangesloten kan worden op KLIC-online is het WION Systeem van Geodan.

Gebruikte specificaties:


Onder ander de volgende software componenten worden gebruikt:previous Services Oriented Architecture (SOA)