Aan de slag met INSPIRE

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Welkom bij de wiki "Aan de slag met INSPIRE". Deze wiki is bedoeld voor INSPIRE-dataproviders en geeft informatie om te voldoen aan de (technische) INSPIRE-verplichtingen.

Processtappen

De opbouw van de INSPIRE-wiki is gebaseerd op de verschillende processtappen die dataproviders doorlopen. Per (deel)processtap is aangegeven

 • welke Nederlandse standaard erop van toepassing is;
 • welke (delen van) de INSPIRE-richtlijnen er betrekking op hebben en
 • of er in aanvulling op de Nederlandse standaarden nog specifieke stappen uitgevoerd moeten worden.

Waar mogelijk zijn voorbeelden uitgewerkt. De onderstaande procesbalk geeft telkens aan op welk deel van het proces de pagina betrekking heeft. Hiermee kunt u snel navigeren tussen verschillende processtappen. Deze balk vindt u bovenaan elke pagina.


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Betrokken partijen

De INSPIRE-wiki is tot stand gekomen dankzij de medewerking en betrokkenheid van:

 • 52°North
 • Alterra
 • Conterra
 • Geodan IT
 • Interactive-instruments
 • Stichting Geonovum
 • Stichting Ruimte voor Geo Informatie (RGI)
 • Universiteiten: Dresden, TU Delft en Wageningen Universiteit