Difference between revisions of "Aan de slag met INSPIRE"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}De WIKI "Aan de slag met INSPIRE" gaat vooral over de ‘Wat’ aspecten van de invoering van INSPIRE in Nederland:
+
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}De wiki "Aan de slag met INSPIRE" is bedoeld voor INSPIRE dataproviders. De wiki geeft uitleg over de (technische) vereisten waaraan dataproviders moeten voldoen.
  
*Wat zijn de verplichtingen van INSPIRE?
+
<br>'''Processtappen'''&nbsp;  
*Wat moet ik doen om mijn verplichtingen&nbsp;conform INSPIRE na te leven?
 
 
 
De WIKI beoogt daarmee&nbsp;een kennisbasis te bieden aan de dataproviders van INSPIRE, zodat&nbsp;de INSPIRE&nbsp;dataproviders in Nederland daadwerkelijk met INSPIRE aan de slag kunnen.
 
 
 
Aan de hand van processtappen, wordt naar de daarvoor benodigde richtlijnen uit de NL standaarden en de INSPIRE richtlijnen verwezen. Waar mogelijk zijn al uitwerkingen gegegeven.
 
  
<br>'''Processtappen'''&nbsp;  
+
De opbouw van de wiki is gebaseerd op de verschillende processtappen die dataproviders doorlopen. Per (deel)processtap is aangegeven *welke Nederlandse standaard er betrekking op heeft;
 +
*welke (delen van) de INSPIRE richtlijnen er betrekking op hebben;
 +
*en of er in aanvulling op de Nederlandse standaarden nog specifieke stappen uitgevoerd moeten worden.
 +
Waar mogelijk zijn voorbeelden uitgewerkt. Boven aan de pagina is aangegeven&nbsp;op welk deel van het proces de pagina betrekking heeft.
  
De opbouw van de wiki&nbsp;is gebaseerd op&nbsp;de verschillende processtappen die de (beheerders van) dataproviders zullen doorlopen. Deze volgorde wijkt overigens af van de zgn. [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44 Roadmap Inspire], omdat het werkproces op dataprovider nivo nou eenmaal een andere volgorde kent dan de implementatie van de INSPIRE richtlijn in zijn geheel op hoger nivo. Aan de hand van werkprocessen, wordt per (deel)processtap aangegeven welke Nederlandse standaard daar betrekking op heeft, welke (delen van) de INSPIRE richtlijnen daar betrekking op heeft en of er in aanvulling op de NL standaarden nog specifieke stappen uitgevoerd moeten worden. Waar mogelijk zijn al uitwerkingen gegegeven. Boven aan de pagina&nbsp;is aangegeven&nbsp;op welk deel van het proces de pagina betrekking heeft.<br>
 
  
 
<br>  
 
<br>  

Revision as of 13:00, 5 September 2013


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


De wiki "Aan de slag met INSPIRE" is bedoeld voor INSPIRE dataproviders. De wiki geeft uitleg over de (technische) vereisten waaraan dataproviders moeten voldoen.


Processtappen 

De opbouw van de wiki is gebaseerd op de verschillende processtappen die dataproviders doorlopen. Per (deel)processtap is aangegeven *welke Nederlandse standaard er betrekking op heeft;

  • welke (delen van) de INSPIRE richtlijnen er betrekking op hebben;
  • en of er in aanvulling op de Nederlandse standaarden nog specifieke stappen uitgevoerd moeten worden.

Waar mogelijk zijn voorbeelden uitgewerkt. Boven aan de pagina is aangegeven op welk deel van het proces de pagina betrekking heeft.Processtappen1-5.pngDe INSPIRE wiki is tot stand gekomen dankzij de medewerking en betrokkenheid van:

  • 52°North
  • Alterra
  • Conterra
  • Geodan IT
  • Interactive-instruments
  • Stichting Geonovum
  • Stichting Ruimte voor Geo Informatie (RGI)
  • Universiteiten: Dresden, TU Delft en Wageningen Universiteit