Aan de slag met INSPIRE

From Geonovum Wiki
Revision as of 18:58, 12 May 2010 by Yverdonk (talk | contribs) (Created page with 'Deze pagina is in ontwikkeling Introductie behorend bij Aan de slag met INSPIRE In dit onderdeel komt de afbakening van wat u van Aan de slag met INSPIRE kan verwachten (en wat…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Deze pagina is in ontwikkeling

Introductie behorend bij Aan de slag met INSPIRE

In dit onderdeel komt de afbakening van wat u van Aan de slag met INSPIRE kan verwachten (en wat niet). We gaan in op de gebruikte taal en terminologie en de opbouw van dit wiki onderdeel