Aanmaken Metadata van services

From Geonovum Wiki
Revision as of 13:51, 20 June 2010 by Aschijf (talk | contribs) (Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}} <br> Metadata voor services kunnen op 3 manieren aangemaakt worden <br> #Metadata voor de service aan het capabilities document van een service toe…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 Metadata voor services kunnen op 3 manieren aangemaakt worden


 1. Metadata voor de service aan het capabilities document van een service toevoegen;
  1. Bij het aanmaken van een service worden al enkele metadata elementen automatisch gegenereerd en in het capabilities document opgenomen. Deze bevatten niet alle verplichte elementen.
  2. Deze methode resulteert in een capabilities document (en dus niet in CSW2 AP ISO)
  3. Deze wijze past het capabilities document aan, maar publiceert het document niet via een catalogue service
 2. Invoeren via metadata editor die ISO TS 19139 en CSW ISO metadta AP XML levert;
  1. Let op: sommige editors ondersteunen het NL Profiel voor datasets, maar niet het NL Profiel voor services
  2. Met de hand de vereiste metadata elementen invoeren, daarna het document publiceren als valide CSW2 AP ISO document. In hoeverre er handmatige aanpassingen nodig zijn, hangt af van de mate waarin de editor het uitlezen van het capabilities document ondersteunt.
  3. De editor zorgt dan voor de conversie van XML naar CSW2 AP ISO, via een XSLT transformatie
  4. Het echte publiceren (aanbieden aan de NL catalogus) is een aparte stap
 3. Toevoegen met de metadata editor van een catalogus zoals het NGR;
  1. De NGR portal kent een metadata editor; deze is conform INSPIRE. Deze editor helpt bij het invoeren van de voor het profiel vereiste metadata elementen
  2. De import van het cabalities xml zorg ervoor dat de metadata van de service direct in de catalogus beschikbaar is.
  3. Editor van de catalog client zorgt ook voor de xslt tranformatie waardoor CSW2 AP ISO beschikbaar komt
  4. Resulteert in metadata die direct in de catalogus is gepubliceerd


Let op, veel editors kunnen wel XML documenten conform ISO 19115 leveren, maar nog niet conform ISO 19119. • Voor details zie Praktijkrichtlijn publiceren WMS / WFS. In dit document vind je ook een invulinstructie die rekening houdt met de INSPIRE elementen (conditioneel en verplicht). • Voor een overzicht van alle metadata elementen voor services, zie wikipagina 2.5 van de metadata wiki http://wiki.geonovum.nl/index.php/2.5_Metadata_elementen_voor_services