Aanmaken Metadata van services

From Geonovum Wiki
Revision as of 13:29, 4 September 2017 by Gtrouborst (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Het Technical Guidance document View Services beschrijft 2 scenario's om de verplichte INSPIRE metadata elementen op te nemen in een ISO 19128 (WMS 1.3.0) Capabilities document:

  1. Met een verwijzing naar een apart metadata document.
  2. In de capabilities alle INSPIRE verplichte elementen, ook alle metadata elementen.


Scenario 1 - Een verwijzing vanuit de capabilities: 

De volledige INSPIRE metadata worden opgenomen in een apart metadata voor services document dat beschikbaar wordt gesteld via een Discovery Service.
 Scenario1.png
Scenario 1: Metadata voor services document is de bron voor metadata


Het Capabilities document bevat (naast de verplichte WMS elementen) ook de volgende INSPIRE elementen

  • Een verwijzing (MetadataURL) naar een INSPIRE metadata voor services document
  • De ondersteunde default taal (eventueel aangevuld met aanvullend ondersteunde talen)
  • De default respons taal

Scenario 2 - Alle INSPIRE metadata elementen opgenomen in het Capabilities document:
 
Het Capabilities document gaat hiermee fungeren als de bron om een metadata voor services document  te genereren. Het gegenereerde metadata voor services document wordt via een Discovery Service beschikbaar gesteld. Scenario 2.png
Scenario 2: Het Capabilities document is de bron voor de metadata
 

  • Waar een mapping naar WMS elementen mogelijk is, worden INSPIRE elementen gemapped naar de wms elementen
     
  • Waar geen mapping naar WMS elementen mogelijk is, worden de INSPIRE elementen opgenomen als ExtendedCapabilities in het Capabilities document


Deze methode is nog niet optimaal en kent zijn beperkingen voor het opnemen van metadata. 

Kijk voor de uitwerking hiervan op  INSPIRE vereisten opnemen in de capabilities

Voor een overzicht van alle metadata elementen voor services, zie wikipagina 2.5 van de metadata