Difference between revisions of "Aanmerking"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
Voor het beschikbaar stellen van INSPIRE gegevens, merkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de betrokken INSPIRE dataproviders aan. De aanmerking van INSPIRE dataproviders heeft te maken met de manier waarop Nederland INSPIRE invoert. In plaats van alle mogelijke gegevenssets die je onder een bepaald thema zou kunnen scharen als INSPIRE-data beschikbaar te stellen, stelt Nederland alleen de meest geëigende datasets als INSPIRE-data beschikbaar. Voordeel van deze aanpak is dat de kwaliteit van de INSPIRE datasets hoog is, terwijl de invoeringslasten, nationaal bezien, beperkt blijven. In goed overleg tussen Geonovum en de verschillende dataproviders is per thema bepaald welke partij(en) in Nederland voor welk (sub)thema’s uit Annex III de relevante geo-informatie conform de INSPIRE-voorschriften gaat leveren.
 
Voor het beschikbaar stellen van INSPIRE gegevens, merkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de betrokken INSPIRE dataproviders aan. De aanmerking van INSPIRE dataproviders heeft te maken met de manier waarop Nederland INSPIRE invoert. In plaats van alle mogelijke gegevenssets die je onder een bepaald thema zou kunnen scharen als INSPIRE-data beschikbaar te stellen, stelt Nederland alleen de meest geëigende datasets als INSPIRE-data beschikbaar. Voordeel van deze aanpak is dat de kwaliteit van de INSPIRE datasets hoog is, terwijl de invoeringslasten, nationaal bezien, beperkt blijven. In goed overleg tussen Geonovum en de verschillende dataproviders is per thema bepaald welke partij(en) in Nederland voor welk (sub)thema’s uit Annex III de relevante geo-informatie conform de INSPIRE-voorschriften gaat leveren.
  
Om inzicht te bieden in welke Nederlandse datasets voor INSPIRE zijn aangemerkt, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het INSPIRE Aanmerkingsregister ontwikkeld.<br>  
+
Om inzicht te bieden in welke Nederlandse datasets voor INSPIRE zijn aangemerkt, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het '''INSPIRE Aanmerkingsregister''' ontwikkeld.<br>  
  
  

Revision as of 13:56, 28 June 2017


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Voor het beschikbaar stellen van INSPIRE gegevens, merkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de betrokken INSPIRE dataproviders aan. De aanmerking van INSPIRE dataproviders heeft te maken met de manier waarop Nederland INSPIRE invoert. In plaats van alle mogelijke gegevenssets die je onder een bepaald thema zou kunnen scharen als INSPIRE-data beschikbaar te stellen, stelt Nederland alleen de meest geëigende datasets als INSPIRE-data beschikbaar. Voordeel van deze aanpak is dat de kwaliteit van de INSPIRE datasets hoog is, terwijl de invoeringslasten, nationaal bezien, beperkt blijven. In goed overleg tussen Geonovum en de verschillende dataproviders is per thema bepaald welke partij(en) in Nederland voor welk (sub)thema’s uit Annex III de relevante geo-informatie conform de INSPIRE-voorschriften gaat leveren.

Om inzicht te bieden in welke Nederlandse datasets voor INSPIRE zijn aangemerkt, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het INSPIRE Aanmerkingsregister ontwikkeld.Inmiddels zijn voor alle INSPIRE thema’s dataproviders aanmerkt. Alleen de gemeenten zijn nog niet bij het aanmerkingsproces betrokken en derhalve niet formeel per brief aangemerkt. Ook voor het subthema Nuts-netwerken van het thema Nuts- en overheidsdiensten heeft de aanmerking nog niet plaatsgevonden. Hierover vindt nog afstemming plaats met de leden van het Bronhouders- en Afnemers Overleg dat is ingesteld rond de WION (de BAO-KLIC). Welke dataproviders voorlopig zijn aangemerkt, vindt u onder Dataproviders.

Hieronder vindt u per Annex een korte toelichting op het aanmerkingsproces.

Dataproviders Annex I
Voor datasets onder Annex I is in 2009 per INSPIRE feature type of attribuut één dataprovider formeel aangemerkt. In het rapport vindt u de uitwerking van de Annex I dataprovider per feature type.
In 2013 zijn de maritieme eenheden aan het thema Administratieve eenheden toegevoegd (en niet ondergebracht bij het Annex III thema Zeegebieden). De aanmerking voor deze eenheden zijn tijdens het aanmerkingsproces van Annex III meegenomen en hebben geleid tot een aanmerking van de Dienst der Hydrografie van het Ministerie van Defensie.

Dataproviders Annex II
Begin 2011 is voor Annex II in beeld gebracht welke organisaties voorlopig als dataprovider zijn aangemerkt. U vindt de resultaten van de inventarisatie voor Annex II in hetrapport Nederlandse INSPIRE data Annex II.
In juni 2013 is door het Ministerie van IenM de voorlopige aanmerking, zoals beschreven in het rapport, omgezet in de definitieve aanmerking.


Dataproviders Annex III
In april 2012 is gestart met het aanmerkingsproces van de thema’s van Annex III. Dit heeft eind 2012 geleid tot een formele voorlopige aanmerking. Op dat moment stonden voor een aantal thema’s nog onderzoekspunten open. Daarnaast waren de dataspecificaties van de Europese Commissie, op basis waarvan de voorlopige aanmerking heeft plaatsgevonden, nog niet definitief. Geonovum heeft begin 2013 samen met de potentiële dataproviders de openstaande onderzoekspunten nader onderzocht en heeft de definitieve dataspecificaties, die in april 2013 beschikbaar zijn gekomen, nagelopen op wijzigingen ten opzichte van de versie eind 2012. Dit heeft geleid tot een wijziging in de aanmerking, resulterend in de definitieve aanmerking.
Het Ministerie van IenM heeft in juni 2013 de definitieve aanmerkingsbrieven verstuurd en daarmee is de aanmerking van Annex III afgerond. De toelichting op de aanmerkingen voor Annex III vindt u in het rapport Definitieve aanmerking INSPIRE Annex III, verschenen in juli 2013.