Aanmerking

From Geonovum Wiki
Revision as of 15:28, 27 November 2012 by Yverdonk (talk | contribs) (Created page with 'Hoe gaat u om met wijzigingen in INSPIRE netwerkdiensten die u al aanbiedt? Wanneer u een wijziging doorvoert in uw dataset of service, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Hoe gaat u om met wijzigingen in INSPIRE netwerkdiensten die u al aanbiedt? Wanneer u een wijziging doorvoert in uw dataset of service, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de metadata, atomfeeds en conformiteit van uw data en services. In het document wijzigingen en INSPIRE vindt u een praktische handreiking van de punten die u kunt controleren na een wijziging van uw INSPIRE datasets en services. Lees meer in het document INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen.


Als u niet langer optreedt als dataprovider voor een INSPIRE thema, wat betekent dit dan voor uw aanmerking? In sommige gevallen kan een aangemerkte organisatie niet langer optreden als dataprovider voor een of meer INSPIRE-thema’s of onderdelen daarvan. In het processchema wijziging aanmerking dataproviders staat welke stappen er doorlopen moeten worden om de aanmerking te wijzigen.