Aanmerkingsregister

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


INSPIRE-aanmerkingsregister

Om inzicht te bieden in welke Nederlandse datasets voor INSPIRE zijn aangemerkt, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het INSPIRE aanmerkingsregister ontwikkeld. Dit register is openbaar en online toegankelijk en is sinds 4 juli 2017 officieel online. Via deze link kunt u het register raadplegen.

Doel

Het doel van het INSPIRE aanmerkingsregister is meervoudig

  • Via dit register kan iedereen de voortgang van de INSPIRE implementatie volgen. Bijvoorbeeld hoe ver de INSPIRE dataproviders zijn met de eerstvolgende INSPIRE deadline: de harmonisatie van Annex I datasets op 23 november 2017;
  • Vanuit het aanmerkingsregister is er ook een directe link naar de publicatie van de metadata van betreffende dataset in het Nationaal Georegister. De dataset is daar dan ook te raadplegen.

Dataset aanmelden

Indien er voor een INSPIRE- thema of feature type een dataset bestaat die nog niet voorkomt in het aanmerkingsregister, kan deze dataset worden aangemeld via het tabblad aanmelden dataset. Nadat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanmelding heeft beoordeeld, wordt het besluit teruggemeld aan de aanmelder en, indien de dataset wordt aangemerkt, ook aan de dataprovider.

Gesloten gedeelte

Aanvullend biedt het register ook een gesloten omgeving voor betrokken partijen. Deze omgeving voorziet in extra functionaliteit om het aanmerkings- en implementatieproces te ondersteunen. Binnen deze omgeving kunnen dataproviders per dataset de gegevens bewerken of een wijzigingsverzoek indienen.

Overzichten

Daarnaast is het mogelijk om overzichten te generen van gegevens uit het aanmerkingsregister. Tot slot vindt ook de onderlinge communicatie tussen de verschillende partijen plaats via het aanmerkingsregister. Het INSPIRE aanmerkingsregister ondersteunt hiermee het gehele aanmerkingsproces.