Agree operation

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Publish-find-agree-bind
Met betrekking tot OGC-webservices zijn een aanatal specifieke operaties van toepassing. Er wordt meestal gesproken van het zogenaamde publish-find-bind patroon. Dat is in verband met de RM layer voor INSPIRE, onvoldoende; het publish-find-bind patroon wordt hierop aangevuld met een ‘agree’ stap. Onder worden alle stappen kort omschreven:

  • Publish: waarbij een dataprovider ruimtelijke data of een service ‘publiceert’ en zo via een register toegankelijk maakt voor een gebruiker. Zie ook stap ‘publiceren NGR’).
  • Find: waarbij een gebruiker services zoekt / ontdekt; vaak via een portaal die het register van metadata doorzoekt. De NGR catalogus is hier de voor de gebruiker relevante ‘voorkant’ van; de discovery service is de dienst die aan de achterkant het werk doet en met de resultaten komt.
  • Agree: In onderstaand figuur is te zien dat het normale publish-find-bind patroon vervangen wordt door een patroon met een extra stap. Vanwege het Right Management is het noodzakelijk om vόόr het binden een ‘Agree’ stap te hebben op basis waarvan al dan niet de toegang verschaft wordt.

- De provider publiceert bepaalde data met behulp van een webserice. De RM-layer is ook bij de provider geïmplementeerd. 

- De user zoekt via een catalogue service (hier niet afgebeeld) en vindt een of meerdere services. Wanneer de user naar deze service gaat, zorgt de RM layer voor de verschaffing van toegang tot de service, waarna pas de bind plaatsvindt en de gevonden data bekeken kan worden. Wanneer de toegang niet verschaft wordt (bv, geen credits / niet geautorisseerd), stuurt de RM layer de user weer terug naar de vorige stap.

  • Bind: wanneer een service aangeroepen wordt, bindt de client van de consument zich aan de betreffende dienst. Hierop volgen weer een aantal verplichte operations.

Agree.png


De Agree stap zal ook met specifieke RM-services afgehandeld worden, zodat toegang tussen consumer en provider algemeen en op iedereen toepasbaar is. De service laag bestaat op haar beurt ook uit verschillende onderdelen, waaronder authenticatie en authorisatie, het afhandelen van de toegangsvoorwaarden (licensing), en wellicht eCommerce van/voor externe diensten. Het afhandelen van de toegang gebeurt op basis van een INSPIRE specifieke tag, de rightsManagementKey.