Difference between revisions of "Algemeen INSPIRE"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{TOC_aandeslagINSPIRE}} 
+
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}   
  
Dit onderdeel van de wiki introduceert algemene zaken van INSPIRE. Het behandelt de uitgangspunten bij de implementatie van de EU richtlijn. Het hoofdstuk is dus geen processtap, maar geeft algemene informatie die bij alle processtappen van pas kan komen.  
+
In 2001 hebben het Directoraat-generaal Milieu ([http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm DG-ENV]), [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ Eurostat] en het Joint Research Center ([http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm JRC]) van de EC het plan opgevat om een Europese geoinformatie infrastructuur voor milieu op te zetten, de Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE).  
  
<br>De Europese richtlijn INSPIRE helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa te verbeteren. Deze informatie is nodig voor de geïntegreerde aanpak van Europese beleidsvorming op het gebied van milieu.<br>In opdracht van het ministerie van VROM voert Geonovum het programma INSPIRE in Nederland uit om deze richtlijn in Nederland te implementeren.
+
Met de komst van ‘Infrastructure for Spatial Information in the European Community’ (INSPIRE) wordt op Europees niveau gewerkt aan de beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van geoinformatie. De Europese richtlijn INSPIRE moet leiden tot een Europese geoinformatie infrastructuur welke een geïntegreerde aanpak van Europees milieubeleid mogelijk maakt en bijdraagt aan onder andere een verbeterde informatievoorziening in grensoverstijgende beleids- en dienstverleningsprocessen.
 +
 
 +
In een notendop zorgt deze richtlijn ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd, ofwel is geharmoniseerd. Hiervoor wordt een netwerk ingericht dat bestaat uit een Europees en nationale internetportalen en netwerkdiensten. Via dit INSPIRE-netwerk krijgen niet alleen overheden, maar ook burgers en bedrijven toegang tot de geo-informatie.  
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
INSPIRE hanteert de volgende basisprincipes voor inrichting van de Europese geoinformatie infrastructuur:
 +
 
 +
*geoinformatie wordt op één passend niveau opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld;
 +
*geoinformatie uit verschillende bronnen in de Europese Unie kan op consistente wijze worden gecombineerd en uitgewisseld tussen verschillende gebruikers en toepassingen;
 +
*geoinformatie die op een bepaald overheidsniveau is verzameld, kan worden uitgewisseld met andere overheidsniveaus;
 +
*geoinformatie wordt onder zodanige voorwaarden beschikbaar gesteld dat grootschalig gebruik ervan niet onnodig wordt belemmerd en
 +
*beschikbare geoinformatie kan gemakkelijk worden opgezocht en de geschiktheid en gebruikvoorwaarden kunnen gemakkelijk worden nagegaan.
 +
 
 +
<br>Kort samengevat richt INSPIRE zich dus op drie doelstellingen:
 +
 
 +
*het beschikbaar zijn van metadata volgens een uniforme standaard;
 +
*de harmonisatie van geoinformatie en
 +
*een efficiënte ontsluiting van geoinformatie.<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
Hoewel het geen ‘principe’ is, is het noemenswaardig dat ondanks dat de INSPIRE een resultaatsverplichting inhoudt, het niet noodzakelijk is voor de lidstaten om nieuwe gegevens in te winnen om aan de richtlijn te voldoen. Voor de lidstaat Nederland betekent dit dat ongeveer 15% van de INSPIRE feature types niet ontsloten zullen worden omdat er geen overeenkomstig feature type in de beschikbare datasets voor voorhanden is.

Latest revision as of 10:40, 15 July 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


 

In 2001 hebben het Directoraat-generaal Milieu (DG-ENV), Eurostat en het Joint Research Center (JRC) van de EC het plan opgevat om een Europese geoinformatie infrastructuur voor milieu op te zetten, de Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE).

Met de komst van ‘Infrastructure for Spatial Information in the European Community’ (INSPIRE) wordt op Europees niveau gewerkt aan de beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van geoinformatie. De Europese richtlijn INSPIRE moet leiden tot een Europese geoinformatie infrastructuur welke een geïntegreerde aanpak van Europees milieubeleid mogelijk maakt en bijdraagt aan onder andere een verbeterde informatievoorziening in grensoverstijgende beleids- en dienstverleningsprocessen.

In een notendop zorgt deze richtlijn ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd, ofwel is geharmoniseerd. Hiervoor wordt een netwerk ingericht dat bestaat uit een Europees en nationale internetportalen en netwerkdiensten. Via dit INSPIRE-netwerk krijgen niet alleen overheden, maar ook burgers en bedrijven toegang tot de geo-informatie.


INSPIRE hanteert de volgende basisprincipes voor inrichting van de Europese geoinformatie infrastructuur:

  • geoinformatie wordt op één passend niveau opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld;
  • geoinformatie uit verschillende bronnen in de Europese Unie kan op consistente wijze worden gecombineerd en uitgewisseld tussen verschillende gebruikers en toepassingen;
  • geoinformatie die op een bepaald overheidsniveau is verzameld, kan worden uitgewisseld met andere overheidsniveaus;
  • geoinformatie wordt onder zodanige voorwaarden beschikbaar gesteld dat grootschalig gebruik ervan niet onnodig wordt belemmerd en
  • beschikbare geoinformatie kan gemakkelijk worden opgezocht en de geschiktheid en gebruikvoorwaarden kunnen gemakkelijk worden nagegaan.


Kort samengevat richt INSPIRE zich dus op drie doelstellingen:

  • het beschikbaar zijn van metadata volgens een uniforme standaard;
  • de harmonisatie van geoinformatie en
  • een efficiënte ontsluiting van geoinformatie.


Hoewel het geen ‘principe’ is, is het noemenswaardig dat ondanks dat de INSPIRE een resultaatsverplichting inhoudt, het niet noodzakelijk is voor de lidstaten om nieuwe gegevens in te winnen om aan de richtlijn te voldoen. Voor de lidstaat Nederland betekent dit dat ongeveer 15% van de INSPIRE feature types niet ontsloten zullen worden omdat er geen overeenkomstig feature type in de beschikbare datasets voor voorhanden is.