Automatisch genereren van OpenSearch description

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Een INSPIRE Download Service met Atom feeds dient een OpenSearch Description en zoek functionaliteit aan te bieden. Voor dergelijke OpenSearch functionaliteit biedt het Nationaal GeoRegister nu een eenvoudige manier aan aan dataproviders die niet zelf de functionaliteit willen of kunnen bieden. Dataproviders hoeven hiermee (in de meeste gevallen) dus zelf geen implementatie van OpenSearch meer te doen, maar hoeven alleen hun Atom feeds en de metadata op orde te hebben. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving hoe dit te implementeren.


Om gebruik te maken van een OpenSearch Description, dienen de feeds en metadata aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. algemeen: de Atom feeds dienen uiteraard, op de OpenSearch vereisten na, aan alle INSPIRE eisen te voldoen. Dus zorg voor de juiste links naar de dataset feeds en de juiste metadata verwijzingen en valide metadata. NGR kan anders wellicht geen OpenSearchDescription genereren.
  2. service metadata: het protocol van de Resource locator moet in het XML bestand op "INSPIRE Atom" staan. In NGR is dit eenvoudig te kiezen in de metadata editor. Kies dan uit de keuzelijst Protocol de optie "Atom Service Feed". Dit is de enige wijziging die nodig is in service metadata.
  3. dataset metadata: het protocol van de URL (http://wiki.geonovum.nl/index.php/2.4.6_Protocol) dient in het XML bestand op "INSPIRE Atom" staan. In NGR is dit eenvoudig te kiezen in de metadata editor. Kies dan uit de keuzelijst Protocol de optie "Atom Service Feed". Dit moet voor alle dataset metadata waar de Atom feeds en de service naar verwijzen gedaan worden.
  4. in de Atom service feed: de URL van de OpenSearchDescription moet toegevoegd worden aan de service feed. Het NGR gaat de OpenSearch Description genereren (let op: zie opmerking hieronder) op basis van de metadata identifier (fileIdentifier) van de metadata van de service. De URL van de OpenSearch Description die NGR gaat genereren ziet eruit als:

http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/opensearch/dut/{metadataidentifier_service}/OpenSearchDescription.xml

Bijvoorbeeld:

http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/opensearch/dut/ef2a7962-8bb4-483f-ac78-851b619f357f/OpenSearchDescription.xml


De samenhang van de onderdelen van een ATOM Download Service is weergegeven in onderstaande afbeelding:

INSPIREservice relaties 3 - componenten ATOM Download Service.png

Stappenplan

De stappen hierboven zijn in een stappenplan gezet. Dit kan gelijk dienen als checklist bij de implementatie. Download het Stappenplan INSPIRE hier.

Aandachtspunten & Tips

Let op met identifiers van de bron van de dataset

Het NGR doet de aanname dat de identifier van de bron van de dataset (http://wiki.geonovum.nl/index.php/2.4.8_Unieke_Identifier_van_de_bron) uniek is in NGR voor de dataset metadata records (oftewel: beschreven is in één dataset metadata record). Dit heeft te maken met de interne werking en controles om tot een geldige OpenSearchDescription te komen. Als er meerdere dataset metadata records voorkomen in NGR met dezelfde dataset identifier, dan kan het zijn dat de OpenSearc Description niet volledig opgebouwd wordt. Een dataprovider dient dan zelf zorg te dragen voor de OpenSearch description.


Volgende dag beschikbaar

Punten 1 t/m 3 hierboven zijn nodig voor NGR om een OpenSearch Description te kunnen genereren. NGR moet daarvoor de feeds en metadata ophalen en analyseren. Dit gebeurt dagelijks. Een OpenSearch Description is dus niet gelijk beschikbaar, maar doorgaans wel de volgende dag.


Hoofdlettergebruik

Het is essentieel voor de werking dat links en identifiers exact kloppen en dat codes exact overeenkomen met codes uit de codelijsten. Dit is inclusief het gebruik van hoofdletters. Let daar dus op, vooral bij handmatige wijzigingen in XML bestanden.


Testen met ETF

Het ETF test de Atom feeds op de OpenSearch Description en op correcte verwijzingen van metadata en identifiers. Zie http://www.geostandaarden.nl/validatie/inspire/versies/1.5/ETF1.5.1.zip voor het ETF


Voorbeeld

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een volledig werkende en conforme (TG Download Services 3.0) implementatie voor Atom feeds, inclusief OpenSearch Description via het NGR.

De Atom service feed is te vinden op: http://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/nl.xml

De service metadata is te vinden op: http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?hl=dut&#|ef2a7962-8bb4-483f-ac78-851b619f357f

De door NGR gegenereerde OpenSearch Description staat op: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/opensearch/dut/ef2a7962-8bb4-483f-ac78-851b619f357f/OpenSearchDescription.xml

De OpenSearch description bevat links die naar delen van de Atom Dataset feeds verwijzen, waarbij filtering op het CRS en de dataset mogelijk is. Bijvoorbeeld:

http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/opensearch/dut/download?spatial_dataset_identifier_code=f7d22d90-7651-11e0-a1f0-0800200c9a63&spatial_dataset_identifier_namespace=http://www.cultureelerfgoed.nl&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258&language=nl

Deze link geeft een stuk van de Atom Dataset feed voor Unesco Werelderfgoed terug, in het CRS EPSG:4258. Omdat er 2 bestandsformaten zijn voor deze data (Shapefile en GML) geeft de OpenSearch module een stukje Atom terug met links naar beide bestanden.