Difference between revisions of "Bronnen"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
(INSPIRE Registry)
 
(55 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}  
+
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}
 +
Op deze pagina vindt u een korte omschrijving en links naar andere belangrijke INSPIRE-websites.
 +
== Belangrijke websites ==
 +
Voor meer informatie over INSPIRE is een overzichtelijke [http://inspire.ec.europa.eu/ website] beschikbaar.
  
De informatie overdracht vindt primair plaats via de (INSPIRE) websites. Hier vind je documenten, regels, en fora die de richtlijn verder uitwerken en ondersteunen. De INSPIRE site is onderdeel van het Joint Resarch Center (JRC – coordinerende wetenschappelijke organisatie) van de Europese Commissie.
+
Op deze site is informatie te vinden voor de volgende onderwerpen:
 +
# [http://inspire.ec.europa.eu/portfolio/document-library Documentenbibliotheek] : De laatste versies van de officiële INSPIRE Richtlijn, Technical Guidelines en Framework documenten.
 +
# [http://inspire.ec.europa.eu/inspire-roadmap/61 INSPIRE Roadmap] : De actuele roadmap met de verschillende mijlpalen van de implementatie van INSPIRE.
 +
# [http://inspire.ec.europa.eu/portfolio/inspire-geoportal INSPIRE Geoportal]
 +
# [http://inspire.ec.europa.eu/portfolio/inspire-your-country INSPIRE in jouw Land] : Een overzicht van de huidige status van INSPIRE in de verschillende lidstaten.
 +
# [http://inspire.ec.europa.eu/portfolio/thematic-clusters Thematisch Cluster Platform] : Een collaboratie-platform om ervaringen en informatie, rondom de implementatie van INSPIRE binnen bepaalde thematische clustergebieden, te delen. Het Thematisch Cluster Platform is de opvolger van het INSPIRE Forum.
 +
# [http://inspire.ec.europa.eu/portfolio/find-your-scope Find Your Scope] : Bepaal onder welk(e) thema(s) uw dataset valt
  
<br>  
+
<span style="display: none;" id="1328537463457S">&nbsp;DezeDez</span>Een aantal van deze informatiebronnen wordt hieronder nader toegelicht.
  
<br>  
+
=== INSPIRE-website ===
 +
[[Image:Inspire website bton.gif]]<br>De informatie overdracht vanuit de EU naar de lidstaten vindt primair plaats via de INSPIRE website. Hier vind je documenten, regels, en fora die de richtlijn verder uitwerken en ondersteunen. De INSPIRE site is onderdeel van het Joint Resarch Center (JRC – coordinerende wetenschappelijke organisatie) van de Europese Commissie. De INSPIRE Website geeft toegang tot de belangrijkste documenten: [http://inspire.ec.europa.eu/inspire-roadmap/61 INSPIRE Roadmap], [http://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892 INSPIRE Annexes (thema’s)], [http://inspire.ec.europa.eu/inspire-implementing-rules/51763 Implementing Rules], [http://inspire.ec.europa.eu/Technical-guidelines3 Technical Guidelines], [http://inspire.ec.europa.eu/inspire-legislation/26 INSPIRE Legislation].
  
*[[Image:Inspire website bton.gif]]<br>
 
**De INSPIRE website is onderdeel van het Joint Research Center (JRC) van de EC. INSPIRE heeft daarom geen apart webadres; dit is een subdomein van het Joint Research Centre (jrc).<br>
 
**INSPIRE Website (INSPIRE Roadmap, INSPIRE Annexes (thema’s), Implementing Rules, Technical Guidelines, INSPIRE Participation)<br>
 
*INSPIRE Geoportal<br>
 
**De INSPIRE GeoPortal vergemakkelijkt het zoeken naar ruimtelijke gegevens ruimtelijke gegevens en diensten, en het bekijken en downloaden van ruimtelijke gegevens uit de EU-lidstaten (in het kader van INSPIRE richtlijn). Ze bestaat uit verschillende diensten:<br>
 
***Discovery <br>
 
***Viewer<br>
 
***Metadata Editor<br>
 
***Metadata Validator <br>
 
**De nationale tegenhanger van dit INSPIRE Geoportaal op EU nivo is het Nationaal GeoRegister (NGR). Het NGR doet voor INSPIRE dienst als de Discovery Service die het Nederlands metadata-register van Nederlandse dataproviders naar Europees nivo zal ontsluiten. Overigens biedt het NGR ook de metadata editor en validator functionaliteit aan.<br>
 
*INSPIRE Registry<br>
 
**Wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de INSPIRE invoeringsregels door de INSPIRE Drafting Teams, de thematische werkgroepen voor data-specificaties en andere deelnemers aan het overleg.<br>
 
**De Feature Concept Dictionary (FCD) bevat de afgebakende concepten waarop de INSPIRE richtlijn gebouwd wordt, aangevuld met een korte uitleg. <br>
 
**De GLOSSARY bevat generieke termen en uitleg<br>
 
**De huidige twee beschikbare Registries zullen in de loop van het INSPIRE programma uitgebreid worden met aanvullende registries. Een voorbeeld hiervan is het namespace-registry in verband met identifier management (zie ook paragraaf 2.2.4).<br>
 
*INSPIRE Forum<br>
 
**Vragen, community &amp; netwerken, waaronder de Dutch INSPIRE Interest Group. [DUTCH insert Interest Group icon ]<br>
 
  
De website van Geonovum dient als informatie platform voor de de Nederlandse standaarden en de Nederlandse lijn van INSPIRE. <br>
+
=== INSPIRE-geoportal ===
 +
[[Image:Portal button.png]]<br>De INSPIRE Geoportal vergemakkelijkt het zoeken naar ruimtelijke gegevens en diensten, en het bekijken en downloaden van ruimtelijke gegevens uit de EU-lidstaten (in het kader van INSPIRE richtlijn). Ze bestaat uit verschillende diensten en functionaliteiten:
  
<br>
+
*[http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/ Discovery]<br>
 +
*[http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/ Metadata Editor]
 +
*[http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2/ Metadata Validator;<span style="display: none;" id="1328537995713E">&nbsp;</span>]
 +
 
 +
 
 +
=== Nationaal Georegister ===
 +
De Nederlandse "tegenhanger" van het INSPIRE Geoportal op Europees niveau is het [http://www.nationaalgeoregister.nl Nationaal GeoRegister] (NGR). Het NGR doet dienst als de INSPIRE zoekdienst (Discovery Service), die de Nederlandse metadata over de INSPIRE datasets en services naar het Europese Geoportaal ontsluit.Het NGR biedt voor Nederlandse dataproviders een metadata editor en validator functionaliteit aan.
 +
 
 +
 
 +
=== INSPIRE Registry ===
 +
[[Image:Registry.gif|http://inspire.ec.europa.eu/registry/]]<br>De [http://inspire.ec.europa.eu/registry/ INSPIRE Registry] behelst een aantal elementen waarvoor een duidelijke beschrijving nodig is en de mogelijkheid om ernaar te verwijzen door middel van unieke identificatoren. Voorbeelden van dergelijke elementen zijn de INSPIRE Themas, codelijsten, applicatie schemas of zoek diensten. Registers bieden een manier aan om identificatoren toe te wijzen aan deze elementen en aan hun labels, definities en beschrijvingen (in verschillende talen). Het INSPIRE register biedt een centraal toegangspunt voor een aantal centraal beheerde INSPIRE registers. De inhoud van deze registers is gebaseerd op de INSPIRE richtlijn, de uitvoerings regels en de technische handleidingen.
 +
Zo omvat de Registry onder meer de volgende elementen: <br>
 +
 
 +
*De [http://inspire.ec.europa.eu/featureconcept Feature Concept Dictionary] (FCD) bevat de afgebakende concepten waarop de INSPIRE richtlijn gebouwd is, aangevuld met een korte uitleg. <br>
 +
*De [http://inspire.ec.europa.eu/glossary Glossary] bevat generieke termen en definities van veelgebruikte INSPIRE terminologie.<br>
 +
*Het [http://inspire.ec.europa.eu/codelist Codelijst register] bevat de codelijsten.<br>
 +
*De [http://inspire.ec.europa.eu/enumeration Enumeratielijst] bevat een overzicht van alle enumeraties en hun waarden. <br>

Latest revision as of 08:31, 26 October 2017


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Op deze pagina vindt u een korte omschrijving en links naar andere belangrijke INSPIRE-websites.

Belangrijke websites

Voor meer informatie over INSPIRE is een overzichtelijke website beschikbaar.

Op deze site is informatie te vinden voor de volgende onderwerpen:

  1. Documentenbibliotheek : De laatste versies van de officiële INSPIRE Richtlijn, Technical Guidelines en Framework documenten.
  2. INSPIRE Roadmap : De actuele roadmap met de verschillende mijlpalen van de implementatie van INSPIRE.
  3. INSPIRE Geoportal
  4. INSPIRE in jouw Land : Een overzicht van de huidige status van INSPIRE in de verschillende lidstaten.
  5. Thematisch Cluster Platform : Een collaboratie-platform om ervaringen en informatie, rondom de implementatie van INSPIRE binnen bepaalde thematische clustergebieden, te delen. Het Thematisch Cluster Platform is de opvolger van het INSPIRE Forum.
  6. Find Your Scope : Bepaal onder welk(e) thema(s) uw dataset valt

Een aantal van deze informatiebronnen wordt hieronder nader toegelicht.

INSPIRE-website

Inspire website bton.gif
De informatie overdracht vanuit de EU naar de lidstaten vindt primair plaats via de INSPIRE website. Hier vind je documenten, regels, en fora die de richtlijn verder uitwerken en ondersteunen. De INSPIRE site is onderdeel van het Joint Resarch Center (JRC – coordinerende wetenschappelijke organisatie) van de Europese Commissie. De INSPIRE Website geeft toegang tot de belangrijkste documenten: INSPIRE Roadmap, INSPIRE Annexes (thema’s), Implementing Rules, Technical Guidelines, INSPIRE Legislation.


INSPIRE-geoportal

Portal button.png
De INSPIRE Geoportal vergemakkelijkt het zoeken naar ruimtelijke gegevens en diensten, en het bekijken en downloaden van ruimtelijke gegevens uit de EU-lidstaten (in het kader van INSPIRE richtlijn). Ze bestaat uit verschillende diensten en functionaliteiten:


Nationaal Georegister

De Nederlandse "tegenhanger" van het INSPIRE Geoportal op Europees niveau is het Nationaal GeoRegister (NGR). Het NGR doet dienst als de INSPIRE zoekdienst (Discovery Service), die de Nederlandse metadata over de INSPIRE datasets en services naar het Europese Geoportaal ontsluit.Het NGR biedt voor Nederlandse dataproviders een metadata editor en validator functionaliteit aan.


INSPIRE Registry

http://inspire.ec.europa.eu/registry/
De INSPIRE Registry behelst een aantal elementen waarvoor een duidelijke beschrijving nodig is en de mogelijkheid om ernaar te verwijzen door middel van unieke identificatoren. Voorbeelden van dergelijke elementen zijn de INSPIRE Themas, codelijsten, applicatie schemas of zoek diensten. Registers bieden een manier aan om identificatoren toe te wijzen aan deze elementen en aan hun labels, definities en beschrijvingen (in verschillende talen). Het INSPIRE register biedt een centraal toegangspunt voor een aantal centraal beheerde INSPIRE registers. De inhoud van deze registers is gebaseerd op de INSPIRE richtlijn, de uitvoerings regels en de technische handleidingen. Zo omvat de Registry onder meer de volgende elementen:

  • De Feature Concept Dictionary (FCD) bevat de afgebakende concepten waarop de INSPIRE richtlijn gebouwd is, aangevuld met een korte uitleg.
  • De Glossary bevat generieke termen en definities van veelgebruikte INSPIRE terminologie.
  • Het Codelijst register bevat de codelijsten.
  • De Enumeratielijst bevat een overzicht van alle enumeraties en hun waarden.