Difference between revisions of "Bronnen"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
De informatie overdracht vindt primair plaats via de INSPIRE websites. Hier vind je documenten, regels, en fora die de richtlijn verder uitwerken en ondersteunen. De INSPIRE site is onderdeel van het Joint Resarch Center (JRC – coordinerende wetenschappelijke organisatie) van de Europese Commissie.  
 
De informatie overdracht vindt primair plaats via de INSPIRE websites. Hier vind je documenten, regels, en fora die de richtlijn verder uitwerken en ondersteunen. De INSPIRE site is onderdeel van het Joint Resarch Center (JRC – coordinerende wetenschappelijke organisatie) van de Europese Commissie.  
  
<br> [[Image:Inspire website bton.gif|http://www.nu.nl]]<br>  
+
<br> [[Image:Inspire website bton.gif|link=http://www.nu.nl]]<br>  
  
 
*De INSPIRE website is onderdeel van het Joint Research Center (JRC) van de EC. <br>  
 
*De INSPIRE website is onderdeel van het Joint Research Center (JRC) van de EC. <br>  

Revision as of 20:21, 2 June 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


De informatie overdracht vindt primair plaats via de INSPIRE websites. Hier vind je documenten, regels, en fora die de richtlijn verder uitwerken en ondersteunen. De INSPIRE site is onderdeel van het Joint Resarch Center (JRC – coordinerende wetenschappelijke organisatie) van de Europese Commissie.


Inspire website bton.gif


Portal button.png

  • De INSPIRE GeoPortal vergemakkelijkt het zoeken naar ruimtelijke gegevens ruimtelijke gegevens en diensten, en het bekijken en downloaden van ruimtelijke gegevens uit de EU-lidstaten (in het kader van INSPIRE richtlijn). Ze bestaat uit verschillende diensten:
  • De nationale tegenhanger van dit INSPIRE Geoportaal op EU nivo is het Nationaal GeoRegister (NGR). Het NGR doet voor INSPIRE dienst als de Discovery Service die het Nederlands metadata-register van Nederlandse dataproviders naar Europees nivo zal ontsluiten. Overigens biedt het NGR ook de metadata editor en validator functionaliteit aan.


Registry.gif

  • Wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de INSPIRE invoeringsregels door de INSPIRE Drafting Teams, de thematische werkgroepen voor data-specificaties en andere deelnemers aan het overleg.
  • De Feature Concept Dictionary (FCD) bevat de afgebakende concepten waarop de INSPIRE richtlijn gebouwd wordt, aangevuld met een korte uitleg.
  • De GLOSSARY bevat generieke termen en uitleg
  • De huidige twee beschikbare Registries zullen in de loop van het INSPIRE programma uitgebreid worden met aanvullende registries. Een voorbeeld hiervan is het namespace-registry in verband met identifier management (zie ook paragraaf 2.2.4).


Iforum.gif


Geonovum logo.png

De website van Geonovum dient als informatie platform voor de de Nederlandse standaarden en de Nederlandse lijn van INSPIRE.