Bronnen

From Geonovum Wiki
Revision as of 08:50, 6 September 2017 by Gtrouborst (talk | contribs) (Gtrouborst moved page INSPIRE bronnen to Bronnen)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Op deze pagina vindt u een korte omschrijving en links naar andere belangrijke INSPIRE-websites.

Belangrijke websites

Voor meer informatie over INSPIRE is een overzichtelijke website beschikbaar.

Op deze site is informatie te vinden voor de volgende onderwerpen:

  1. Documentenbibliotheek : De laatste versies van de officiële INSPIRE Richtlijn, Technical Guidelines en Framework documenten.
  2. INSPIRE Roadmap : De actuele roadmap met de verschillende mijlpalen van de implementatie van INSPIRE.
  3. INSPIRE Geoportal
  4. INSPIRE in jouw Land : Een overzicht van de huidige status van INSPIRE in de verschillende lidstaten.
  5. Thematisch Cluster Platform : Een collaboratie-platform om ervaringen en informatie, rondom de implementatie van INSPIRE binnen bepaalde thematische clustergebieden, te delen. Het Thematisch Cluster Platform is de opvolger van het INSPIRE Forum.
  6. Find Your Scope : Bepaal onder welk(e) thema(s) uw dataset valt

Een aantal van deze informatiebronnen wordt hieronder nader toegelicht.

INSPIRE-website

Inspire website bton.gif
De informatie overdracht vanuit de EU naar de lidstaten vindt primair plaats via de INSPIRE website. Hier vind je documenten, regels, en fora die de richtlijn verder uitwerken en ondersteunen. De INSPIRE site is onderdeel van het Joint Resarch Center (JRC – coordinerende wetenschappelijke organisatie) van de Europese Commissie. De INSPIRE Website geeft toegang tot de belangrijkste documenten: INSPIRE Roadmap, INSPIRE Annexes (thema’s), Implementing Rules, Technical Guidelines, INSPIRE Legislation.


INSPIRE-geoportal

Portal button.png
De INSPIRE Geoportal vergemakkelijkt het zoeken naar ruimtelijke gegevens en diensten, en het bekijken en downloaden van ruimtelijke gegevens uit de EU-lidstaten (in het kader van INSPIRE richtlijn). Ze bestaat uit verschillende diensten en functionaliteiten:


Nationaal Georegister

De Nederlandse "tegenhanger" van het INSPIRE Geoportal op Europees niveau is het Nationaal GeoRegister (NGR). Het NGR doet dienst als de INSPIRE zoekdienst (Discovery Service), die de Nederlandse metadata over de INSPIRE datasets en services naar het Europese Geoportaal ontsluit.Het NGR biedt voor Nederlandse dataproviders een metadata editor en validator functionaliteit aan.


INSPIRE Registry

http://inspire.ec.europa.eu/registry/
De INSPIRE Registry behelst een aantal elementen waarvoor een duidelijke beschrijving nodig is en de mogelijkheid om ernaar te verwijzen door middel van unieke identificatoren. Voorbeelden van dergelijke elementen zijn de INSPIRE Themas, codelijsten, applicatie schemas of zoek diensten. Registers bieden een manier aan om identificatoren toe te wijzen aan deze elementen en aan hun labels, definities en beschrijvingen (in verschillende talen). Het INSPIRE register biedt een centraal toegangspunt voor een aantal centraal beheerde INSPIRE registers. De inhoud van deze registers is gebaseerd op de INSPIRE richtlijn, de uitvoerings regels en de technische handleidingen. Zo omvat de Registry onder meer de volgende elementen:

  • De Feature Concept Dictionary (FCD) bevat de afgebakende concepten waarop de INSPIRE richtlijn gebouwd is, aangevuld met een korte uitleg.
  • De Glossary bevat generieke termen en definities van veelgebruikte INSPIRE terminologie.
  • De Enumeratielijst bevat een overzicht van alle enumeraties en hun waarden.