Category Layers

From Geonovum Wiki
Revision as of 16:00, 20 June 2010 by Aschijf (talk | contribs) (Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}}<br> {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |+ '''Categorized Layers, thema HY''' |- | '''Layer Name'''<br> | '''Layer ''''''Title'''…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 Categorized Layers, thema HY
Layer Name
'Layer 'Title
Spatial Objects
Keywords
HY.PhysicalWaters.Waterbodies
Waterbody
Waterbody,Watercourse
StandingWater
Hangt nauw samen met Portayal zoals beschreven in 3.3.3 Portrayal in Naamgeving. Zoals in die paragraaf al aangegeven wordt, bestaan sommige View layers uit meerdere FeatureTypes (een FeatureType is een door INSPIRE aangewezen groep ruimtelijke objecten). Of, verschillende INSPIRE datasets die elkaar geografisch aanvullen (zoals het geval zou kunnen zijn bij de pronvincies). Beide gevallen worden met een category layer ontsloten. Hiervoor is de layer definition nodig, en deze wordt in het Portrayal onderdeel van de dataspecificatie van het betreffende INSPIRE thema gegeven. Hierin staat dat het thema Hydrology met in totaal 13 layer types beschrevem moet worden. De eerste layertype is HY.PhysicalWaters.Waterbodies. Dit layertype wordt met twee Feature Types gevuld: Watercourse en StandingWater (zie tabel; een excerpt van Portrayal van DataSpecificatie Hydrology).


Gebruik in dit geval een category layer (parent) in de view service, die overeen komt met de layer name van het thema, en de spatial objects sub-layers (children) zijn. De category layer is vervolgens de officiële INSPIRE layer die ontsloten wordt. De category layer kent geen metadataURL, want het metadataURL verwijst naar de metadata XML van de fysieke dataset in de ‘nationale repository’. De category layer mag wel een metadataURL in de capabilities bevatten, maar dan dient er ook een metadata XML van deze tweel ayers samen in het nationale metadata register aanwezig te zijn. De sub layers hebben dus wel een metadataURL en dataURL want deze layers kennen overeenkomstige INSPIRE datasets.