Checklist dataharmonisatie

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Dataharmonisatie Annex I: deadline 23 november

Voor de datasets die onder Annex I van INSPIRE vallen, geldt dat zij vanaf 23 november 2017 conform de INSPIRE dataspecificaties beschikbaar moeten zijn. Dit noemen we ook wel dat de data geharmoniseerd moet worden aangeboden.
LET OP: Als de as-is dataset meer attributen heeft dan de INSPIRE dataset, dan moet de as-is dataset nog steeds worden aangeboden als view- en download service met het vinkje INSPIRE aangevinkt. Het is dan weliswaar geen INSPIRE geharmoniseerde dataset maar biedt nog wel steeds meerwaarde voor de INSPIRE community.

Aandachtspunten

Bij dataharmonisatie is het van belang op de volgende punten te letten:

  1. Registreer de namespaces via het namespaceregister
  2. Valideer tussentijds met de INSPIRE validator de datasets, zodat vroegtijdig eventuele fouten opgelost kunnen worden. Informatie over dataset validatie is te vinden op data validatie
  3. Werk de dataset metadata van de betreffende dataset bij en voer de conformiteit op in de metadata. Voor geharmoniseerde data zijn er drie extra metadata elementen die ingevuld dienen te worden. Zie de invulinstructies voor de metadata. Valideer de dataset metadata, informatie over dataset metadata validatie is te vinden op dataset metadata validatie
  4. Zorg dat de View Service, die de geharmoniseerde dataset ontsluit, voldoet aan de eisen die INSPIRE stelt voor geharmoniseerde data. Zie de betreffende dataspecificatie, het hoofdstuk Portrayal. Daar staan eisen in voor laagnamen en visualisatie. Let ook op de eisen voor geharmoniseerde data om te valideren (die zitten in de optionele tests omdat die nog niet verplicht zijn voor alle Annexen van INSPIRE). Informatie over service validatie is te vinden op service validatie
  5. Zorg dat de Download Service, die de geharmoniseerde dataset ontsluit, voldoet aan de eisen die INSPIRE stelt voor geharmoniseerde data. Bijvoorbeeld, voor een WFS: controleer of de WFS de featureTypes aanbiedt zoals die in de INSPIRE GML schemas van de dataspecificaties staan. Informatie over service validatie is te vinden op service validatie
  6. Controleer of de service metadata nog klopt. Bijvoorbeeld als er een ander service endpoint is (voor de Download Service en/of View Service), moet de service metadata bijgewerkt worden. Informatie over service metadata validatie is te vinden op service metadata validatie
  7. Contoleer in het NGR of de categorie inspire voor de dataset metadata en de service metadata is geactiveerd, anders verschijnt de metadata niet in de INSPIRE Discovery Service
  8. Voer de verwijzing naar de metadata (de UUID) van de geharmoniseerde dataset op in het INSPIRE aanmerkingsregister, zodat bekend is voor welke aangemerkte dataset daadwerkelijk data gepubliceerd is conform de eisen van INSPIRE.
  9. Check in de Thematic Viewer of de data daadwerkelijk te bekijken en te downloaden is en onder het correcte thema te vinden is.

Validator links

Op validatie is een overzicht van de beschikbare INSPIRE validators en verder uitleg over validatie te vinden.

Control panel

Het INSPIRE Control Panel geeft inzicht in de status van de implementatie van INSPIRE in Nederland. Daarmee biedt het INSPIRE-dataproviders meer inzicht in de mate waarin hun data aan de eisen en wensen van de Europese Commissie voldoet.