Difference between revisions of "Checklist dataharmonisatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
(Aandachtspunten)
Line 1: Line 1:
 +
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}{{TOC_INSPIRE|seg1=akt}}
 +
 +
 
== Dataharmonisatie Annex I: deadline 23 november ==
 
== Dataharmonisatie Annex I: deadline 23 november ==
 
Voor de datasets die onder Annex I van INSPIRE vallen, geldt dat zij vanaf 23 november 2017 conform de INSPIRE dataspecificaties beschikbaar moeten zijn. Dit noemen we ook wel dat de data geharmoniseerd worden aangeboden.
 
Voor de datasets die onder Annex I van INSPIRE vallen, geldt dat zij vanaf 23 november 2017 conform de INSPIRE dataspecificaties beschikbaar moeten zijn. Dit noemen we ook wel dat de data geharmoniseerd worden aangeboden.

Revision as of 07:58, 3 October 2017


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Dataharmonisatie Annex I: deadline 23 november

Voor de datasets die onder Annex I van INSPIRE vallen, geldt dat zij vanaf 23 november 2017 conform de INSPIRE dataspecificaties beschikbaar moeten zijn. Dit noemen we ook wel dat de data geharmoniseerd worden aangeboden.

Aandachtspunten

Bij dataharmonisatie is het van belang op de volgende punten te letten:

1. bij / tijdens harmonisatie: valideer tussentijds met de INSPIRE validator de datasets, zodat vroegtijdig eventuele fouten opgelost kunnen worden. De INSPIRE validator voor datasets is te vinden op: http://inspire-sandbox.jrc.ec.europa.eu/validator/

2. Na harmonisatie en een geslaagde validatie: werk de dataset metadata van de betreffende dataset bij en voer de conformiteit op in de metadata. Zie de invulinstructies voor de metadata. Valideer de dataset metadata met de Geonovum validator, inclusief de INSPIRE vereisten (Nederlands profiel op ISO 19115 v13 INSPIRE geharmoniseerd 2014)

3. zorg dat de View Service voldoet aan de eisen die INSPIRE stelt voor geharmoniseerde data. Zie de betreffende dataspecificatie, het hoofdstuk Portrayal. Daar staan eisen in voor laagnamen en visualisatie. Gebruik de View Services validator voor WMS, en let ook op de eisen voor geharmoniseerde data om te valideren (die zitten in de optionele tests omdat die nog niet verplicht zijn voor alle Annexen van INSPIRE).

4. zorg dat de Download Service voldoet. Bijvoorbeeld, voor een WFS: controleer of de WFS de featureTypes aanbiedt zoals die in de INSPIRE GML schemas van de dataspecificaties staan. Voor een WFS implementatie, gebruik de Download Services validator voor WFS.

5. Controleer of de service metadata nog actueel is / klopt. Bijvoorbeeld als er een ander service endpoint is (voor de Download Service en/of View Service), moet de service metadata bijgewerkt worden.

6. Bij metadata (dataset en service metadata) in het NGR: let op dat de categorie “inspire” is geactiveerd, anders verschijnt de metadata niet in de INSPIRE Discovery Service

7. Na bijwerken van dataset metadata: voer de verwijzing naar de metadata (de UUID) op in het INSPIRE aanmerkingsregister, zodat bekend is voor welke aangemerkte dataset daadwerkelijk data gepubliceerd is conform de eisen van INSPIRE.

Validator links

Gebruik de volgende validators:

Valideren van geharmoniseerde data, inclusief geometrie: INSPIRE validator voor datasets

Valideren van dataset metadata: Metadata dataset inclusief de INSPIRE vereisten (Nederlands profiel op ISO 19115 v13 INSPIRE geharmoniseerd 2014)

Valideren van View Service WMS: de View Services validator voor WMS

Valideren van Download Service WFS: de Download Services validator voor WFS implementaties

Valideren van Download Service Atom: de Download Services validator voor Atom feed implementaties

Overzicht: alle INSPIRE validators Geonovum