Difference between revisions of "Codelijsten"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
'''Gebruik van codelijsten en '''''<b>enumerations</b>''  
 
'''Gebruik van codelijsten en '''''<b>enumerations</b>''  
  
INSPIRE harmoniseert data onder andere aan de hand van codelijsten en opsommingen (''enumerations''). De codelijsten structureren de mogelijke domeinwaarden van bepaalde attributen. De codelijsten zijn thema-afhankelijk, maar sommigen zijn generiek over alle thema’s toepasbaar. Een voorbeeld hiervan is ''VoidReasonValue''. Deze codelijst wordt in meerdere thema’s gebruikt en is dus onderdeel van het BaseType ''package''. Deze codelijst wordt in de centrale INSPIRE ''registry ''beheerd. '''''<br>'''''
+
INSPIRE harmoniseert data onder andere aan de hand van codelijsten en opsommingen (''enumerations''). Beide worden gebruik om een lijstje toegestane waarden voor een attribuut te bepalen. In het geval van de enumeration zijn de toegestane waardes bekend op het moment dat het model gemaakt werd en maken deze waardes deel uit van het model. Meestal gaat het om kleine lijstjes waar geen discussie over mogelijk is: bijvoorbeeld een boolean waarde is FALSE of TRUE. <br>
  
De benodigde codelijsten zijn het eenvoudigste te traceren via paragraaf ''5.2.2 Feature Catalog'' van de Data Specificatie van het betreffende thema. Ook staan de codelijsten/enumerations in de UML diagrammen genoteerd. Tabel 5 geeft een overzicht van de verschillende types die binnen het schema package van het betreffende thema gebruikt worden. <br>  
+
Bij codelijsten zijn de toegestane waardes niet bekend op het moment dat het model gemaakt is en de toegestane waardes moeten op een andere manier bepaald worden. Er zijn een verschillende regimes waarmee de waardes van een codelijst beheerd kunnen worden. Een uitgebreide beschrijving hiervaan staat in paragraaf 9.5.2.2 (' The code list classifiers') van het Generic Conceptual Model.<br>
  
De [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/541/downloadid/1699 codelijsten] zijn van de INSPIRE site te downloaden. De huidige versie is van april 2010.
+
'''Uitbreidbaarheid van een codelist'''<br>
 +
Ieder codelijst in INSPIRE valt onder een van de volgende uitbreidbaarheidsregimes<br>
  
<br>  
+
*'''none '''deze codelijsten zijn niet uitbreidbaar. Alleen waardes zoals beschreven in de IR kunnen worden gebruikt<br>
 +
*'''narrower '''bij deze codelijsten mogen de data providers zelf nieuwe waardes toevoegen, zolang de nieuwe waardes maar meer specifiek zijn dan de waardes die in de IR worden gegeven.<br>
 +
*'''open''' een data provider mag waardes uit de centrale codelist gebruiken, maar mag zelf ook eigen waardes bedenken.<br>
 +
*'''any '''in dit geval zijn geen waardes bekend in de centrale codelijst en moet de data provider zijn eigen codelijst publiceren.<br>
  
<br>  
+
'''Codelist register'''<br>
  
'''Figuur:&nbsp;voorbeeld codelists uit het BaseType package'''
+
Er is een centraal codelist register waarin de waardes van de door de EU beheerde codelijsten gepubliceerd worden. Bij een codelist is altijd een verwijzing opgenomen naar dit code list register: Deze is te vinden op:<br>
  
[[Image:Codelist.png|500px]]
+
&nbsp;&nbsp; http://inspire.ec.europa.eu/codelist/<br>
  
<br>
+
Wanneer een data provider zijn eigen uitbreiding op een code list definieert moeten deze in een locaal code list register beheerd worden.
  
<br>
 
 
'''''VoidReasonValue'''''<br>Een van de centraal beheerde codelijsten die onderdeel is van Base Types, is ''VoidReasonValue''. Hiermee wordt de reden van lege waarden (''void'') aangegeven. De lijst bestaan nu uit twee waarden:<br>
 
 
*''Unkown'': wordt gebruikt als de waarde van een attribuut gemeten wordt , maar voor een bepaald object onbekend is (om een of andere reden). De ‘''Unknown''’ waarde wordt dus alleen bij objecten gebruikt die een ''missing value'' heeft. <br>
 
*''Unpopulated'': het kenmerk van een object bestaat wel, maar wordt niet voor de dataset geregistreerd. In dit geval krijgen alle objecten de waarde ‘''Unpopulated''’.
 
 
<br>
 
 
{| width="" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
|+ '''Tabel 6: Relevante docuementen bij INSPIRE codelists'''
 
|-
 
! scope="col" | Titel
 
! scope="col" | Versie
 
! scope="col" | Opmerking
 
|-
 
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3_3.pdf General Conceptual Model]
 
| V 3.3
 
| <br>
 
|-
 
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 Specifieke Data Specifications (DS2.8.I.x)]&nbsp; <br>
 
| V 3.01 of V3.1&nbsp; <br>
 
| De betreffende data specificatie is nodig voor de feature catalogue.
 
|-
 
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/541/downloadid/1699 code list dictionaries]
 
| 03.05.2010
 
| De codelijsten (XML bestanden)
 
|-
 
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/541/downloadid/1707 INSPIRE Consolidated UML Model]
 
| 10.05.2010
 
| In het UML model worden per thema de codelijsten gepresenteerd
 
|}
 
  
 
<br>
 
<br>

Revision as of 16:23, 28 November 2013


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Gebruik van codelijsten en enumerations

INSPIRE harmoniseert data onder andere aan de hand van codelijsten en opsommingen (enumerations). Beide worden gebruik om een lijstje toegestane waarden voor een attribuut te bepalen. In het geval van de enumeration zijn de toegestane waardes bekend op het moment dat het model gemaakt werd en maken deze waardes deel uit van het model. Meestal gaat het om kleine lijstjes waar geen discussie over mogelijk is: bijvoorbeeld een boolean waarde is FALSE of TRUE.

Bij codelijsten zijn de toegestane waardes niet bekend op het moment dat het model gemaakt is en de toegestane waardes moeten op een andere manier bepaald worden. Er zijn een verschillende regimes waarmee de waardes van een codelijst beheerd kunnen worden. Een uitgebreide beschrijving hiervaan staat in paragraaf 9.5.2.2 (' The code list classifiers') van het Generic Conceptual Model.

Uitbreidbaarheid van een codelist
Ieder codelijst in INSPIRE valt onder een van de volgende uitbreidbaarheidsregimes

  • none deze codelijsten zijn niet uitbreidbaar. Alleen waardes zoals beschreven in de IR kunnen worden gebruikt
  • narrower bij deze codelijsten mogen de data providers zelf nieuwe waardes toevoegen, zolang de nieuwe waardes maar meer specifiek zijn dan de waardes die in de IR worden gegeven.
  • open een data provider mag waardes uit de centrale codelist gebruiken, maar mag zelf ook eigen waardes bedenken.
  • any in dit geval zijn geen waardes bekend in de centrale codelijst en moet de data provider zijn eigen codelijst publiceren.

Codelist register

Er is een centraal codelist register waarin de waardes van de door de EU beheerde codelijsten gepubliceerd worden. Bij een codelist is altijd een verwijzing opgenomen naar dit code list register: Deze is te vinden op:

   http://inspire.ec.europa.eu/codelist/

Wanneer een data provider zijn eigen uitbreiding op een code list definieert moeten deze in een locaal code list register beheerd worden.